Ново! Центърът за следдипломна квалификация предлага дистанционна форма на обучение

НОВО!!!
Центърът за следдипломна квалификация предлага и дистанционна форма на обучение за следните направления:
- Професионална квалификация "Учител";
- Обучение на учители за придобиване на квалификационни кредити;
- Професионална квалификация "Учител по информатика и информационни технологии"
- Експерт по Здравословни и безопасни условия на труд;
- Професионални квалификации от различни направления на стопански науки.