Годишни такси за кандидатстване и обучение по държавна поръчка за учебната 2020-2021 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2020/2021 г. – 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 40 лв.;

ІІ. Такса за конкурсен изпит на кандидат-докторанти – 60 лв.;

ІІІ.  Годишни такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. на:

№ по ред

Области на висше образование, професионални направления и специалности

Образователно-квалификационна степен

Докторанти

Езиков курс

Професионален бакалавър

бакалавър

магистър

 

редовно

редовно

задочно

редовно

задочно

редовно

задочно

 

1

Социални дейности I-ви курс

 

 

 

 

 

     
 

Социални дейности всички останали курсове

 

 

 

         

2

Администрация и управление I-ви курс

 

 

 

 

 

     
 

Администрация и управление всички останали курсове

 

 

 

         
 3

Икономика 

 

 

 

         

4

Машинно инженерство I-ви курс

750

750

750

800

800

1100

900

 
 

Машинно инженерство всички останали курсове

650

650

650

         

5

Електротехника, електроника и автоматика I-ви курс

750

750

750

800

800

1100

900

 
 

Електротехника, електроника и автоматика всички останали курсове

650

650

650

         

6

Комуникационна и компютърна техника  I-ви курс

750

750

750

800

800

1100

900

 
 

Комуникационна и компютърна техника  всички останали курсове

650

650

650

         

7

Материали и материалознание I-ви курс

 

750

750

800

800

1100

900

 
 

Материали и материалознание всички останали курсове

 

650

650

         

8

Общо инженерство I-ви курс

 

750

750

800

800

1100

900

 
 

Общо инженерство

 

650

650

         

Чуждестранни граждани по чл. 95, ал. 8 от ЗВО (в евро)

 

Обучение на български език:

               

1

Социални дейности I-ви курс

 

1120

1120

1400

1400

   

1200

 

Социални дейности всички останали курсове

 

1120

1120

1400

1400

     

2

Администрация и управление I-ви курс

 

1120

1120

1400

1400

   

1200

 

Администрация и управление всички останали курсове

 

1120

1120

1400

1400

     

3

Икономика  I-ви курс

 

1120

1120

1400

1400

   

1200

 

Икономика  всички останали курсове

 

1120

1120

1400

1400

     

4

Машинно инженерство I-ви курс

1560

1560

1560

1580

1580

3000

2000

1200

 

Машинно инженерство всички останали курсове

1430

1430

1430

1430

1430

     

5

Електротехника, електроника и автоматика I-ви курс

1730

1730

1730

1750

1750

3000

2000

1200

 

Електротехника, електроника и автоматика всички останали курсове

1590

1590

1590

1590

1590

     

6

Комуникационна и компютърна техника  I-ви курс

1490

1490

1490

1520

1520

3000

2000

1200

 

Комуникационна и компютърна техника  всички останали курсове

1370

1370

1370

1370

1370

     

7

Материали и материалознание I-ви курс

 

2400

2400

2420

2420

3000

2000

1200

 

Материали и материалознание всички останали курсове

 

2210

2210

2210

2210

     

8

Общо инженерство I-ви курс

 

1630

1630

1660

1660

3000

2000

1200

 

Общо инженерство

 

1500

1500

1500

1500

     
 

Обучение на английски език:

               

1

Социални дейности

 

2500

1800

3000

1800

   

1200

2

Администрация и управление

 

2500

1800

3000

1800

   

1200

3

Икономика

 

2500

1800

3000

1800

   

1200

4

Машинно инженерство

2500

2500

1800

3000

1800

3500

2000

1200

5

Електротехника, електроника и автоматика

2500

2500

1800

3000

1800

3500

2000

1200

6

Комуникационна и компютърна техника

2500

2500

1800

3000

1800

3500

2000

1200

7

Материали и материалознание

 

2500

2210

3000

2210

3500

2300

1200

8

Общо инженерство

 

2500

1800

3000

1800

3500

2000

1200