Семестриални такси за кандидатстване и обучение - платена форма за учебната 2020-2021 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2020-2021 г. - 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 40 лв.

ІІ. Такса за зачисляване в ОНС "Доктор" в самостоятелна форма на обучение – 200 лв.

ІІІ.Семестриални такси за обучение за учебната 2020 / 2021 г. на:

№ по ред Професионални направления ОКС ОНС Езиков курс
профeсионален бакалавър бакалавър магистър Доктор  
редовно редовно задочно редовно задочно дистанц. форма самост. форма в евро
1 Социални дейности I-ви курс   1008,5 570 1033,5 570 600   1200
1.1 Социални дейности всички останали курсове   934 530 934 530 530    
2 Администрация и управление I-ви курс   839,5 510 839,5 510 550   1200
2.1 Администрация и управление всички останали курсове   602,5 382,5 602,5 400 400    
3 Икономика   520 382,5 520 520     1200
4 Машинно инженерство  I-ви курс 1520 1520 800 1545 810   3800 1200
4.1 Машинно инженерство всички останали курсове 1392,5 1392,5 730 1417,5 730   3600  
5 Електротехника, електроника и автоматика I-ви курс 1685 1685 825 1710 835   3995 1200
5.1 Електротехника, електроника и автоматика всички останали курсове 1547,5 1547,5 730 1547,5 730   3620  
6 Комуникационна и компютърна техника I -ви курс 1457,5 1457,5 800 1457,5 810   3620 1200
6.1 Комуникационна и компютърна техника всички останали курсове 1335 1335 730 1335 730   3430  
7 Материали и материалознание I-ви курс   2340 925 2365 925   5975 1200
7.1 Материали и материалознание всички останали курсове   2160 865 2160 865   5625  
8 Общо инженерство I-ви курс   1592,5 800 1617,5 810   3800 1200
8.1 Общо инженерство всички останали курсове   1460 730 1460 730   3760