Кандидатстване за ОКС „магистър“ - online

За оnline кандидатстване в Технически университет – Габрово за ОКС „магистър“ за учебната 2021-2022 г. кандидатите изпращат на е-mail адресите на съответната факултетна канцелария следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Копие на документ за внесена кандидатстудентска такса – 40 лева, (като основание за заплащане се посочват кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование. 

Кандидатстудентската такса може да бъде заплатена чрез банка и чрез електронен магазин:


dsk

ЧРЕЗ БАНКА

Кандидатстудентската такса се превежда по банковата сметка на Технически университет – Габрово:

ДСК ЕАД - Габрово

IBAN: BG83STSA93003110006000

BIC: STSABGSF


 

online shop

ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОННИЯ НИ МАГАЗИН

Вие може да платите чрез банкова дебитна, кредитна или виртуална карта кандидатстудентската си такса на адрес:

https://vpos.tugab.bg