Кандидатстване за ОКС „магистър“ на място в Технически университет – Габрово

Кандидатстването за ОКС „магистър“ става в съответната факултетна канцелария на Технически университет – Габрово. Кандидатите подават следните документи:

1. Заявление за кандидатстване.

2. Документ за внесена кандидатстудентска такса – 40 лева, (като основание за заплащане се посочва кандидатстудентската такса, ЕГН и трите имена на кандидата).

3. Копие на диплома за висше образование.