Календарен график

за приемане на студенти в Технически университет Габрово

за ОКС “бакалавър”  и ОКС „професионален бакалавър“

за учебната 2021-2022 г.

 

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на кандидатстудентски

документи

от 14.06. до 29.06.2021 г.

/включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- математика

- общотехническа подготовка

- бълг. език и литература

- география

 

02.07.2021 г.

02.07.2021 г.

01.07.2021 г.

01.07.2021 г.

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 05.07.2021 г.

4

Обявяване на резултатите от първо класи­ране

06.07.2021 г.

5

Записване след първо класиране

от 07.07. до 11.07.2021 г.

6

Обявяване на резултатите от второ класиране

12.07.2021 г.

7

Записване след второ класиране

­от 13.07. до 15.07.2021 г.

8

Обявяване на резултатите от трето класи­ране

16.07.2021 г.

9

Записване след трето класиране

от 17.07. до 20.07.2021 г.

10

Приемане на документи за попълване на

незаети места и записване

  

от 21.07.2021 г.

* В зависимост от епидемичната обстановка в страна изпитите ще се провеждат присъствено или on-line.