Календарен график

за приемане на студенти в Технически университетГаброво за образователно-квалификационна степен “бакалавър” 

за учебната 2020-2021 г.

 

Видове дейности Срокове
1

Приемане на кандидатстудентски документи

от 15.06. до 28.06.2020 г.

/включително събота и неделя/

2

Провеждане на конкурсните изпити:

  • Математика
  • Общотехническа подготовка
  • Бълг. език и литература
  • География

 

02.07.2020 г.

02.07.2020 г.

01.07.2020 г.

01.07.2020 г.

3 Обявяване на резултатите от изпитите до 03.07.2020 г.
4 Обявяване на резултатите от първо класи­ране 03.07.2020 г.
5  Записване след първо класиране от 04.07. до 07.07.2020 г. 
6 Обявяване на резултатите от второ класиране  08.07.2020 г. 
7 Записване след второ класиране  от 09.07. до 12.07.2020 г. 
8 Обявяване на резултатите от трето класи­ране  13.07.2020 г. 
9 Записване след трето класиране   от 14.07. до 16.07.2020 г.
 10  

Приемане на документи за попълване на незаети места и записване

 

 

от 17.07.2020 г.