Предварителни изпити

КАЛЕНДАРЕН  ГРАФИК

за провеждане на предварителни кандидатстудентски изпити в Технически университет – Габрово за приемане на студенти в ОКС „бакалавър“ и ОКС „професионален бакалавър“ за учебната 2021-2022 г.

Видове дейности

Срокове

1

Приемане на документи за предварител­ни­те изпити по:

математика, български език и литература, география и общотехническа подготовка

- за 27 февруари 2021 г.

- за 27 март 2021 г.

- за 24 април 2021 г.

- за 29 май 2021 г.

 

(без почивните дни)

от 01.02. до 25.02.2021 г.

от 01.02. до 25.03.2021 г.

от 01.02. до 22.04.2021 г.

от 01.02. до 27.05.2021 г. 

2

Провеждане на конкурсните изпити по:

- математика  (Габрово, Ловеч, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- БЕЛ (Габрово, Ловеч, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- география  (Габрово, Ловеч, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

- общотехническа подготовка (Габрово, Ловеч, Ст. Загора, Монтана, Плевен, Хасково)

 

27.02.; 27.03; 24.04.; 29.05.2021 г. 

27.02.; 27.03; 24.04.; 29.05.2021 г. 

27.02.; 27.03; 24.04.; 29.05.2021 г.

27.02.; 27.03; 24.04.; 29.05.2021 г.

3

Обявяване на резултатите от изпитите

до 5 дни след датата на изпита

* В зависимост от епидемичната обстановка в страната изпитите ще се провеждат присъствено или on-line.