Записване на новоприети студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021-2022 г.

 

Записването на новоприетите студенти, ОКС „бакалавър“, за учебната 2021-2022 г. става:

 

 

pinна място в Технически университет – Габрово;


onlineonline записване