Такси за кандидатстване и обучение - платена форма - ОКС "Бакалавър"

Учебна 2021-2022 г.

І. Такси за кандидатстване за учебната 2021-2022 г. - 40 лв. за първи изпит и 25 лв. за всеки следващ.

Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценка от държавен зрелостен изпит – 40 лв.

ІІ. Семестриални такси за обучение за учебната 2021/2022 г.:

 

Шифър

Професионално направление, специалност

Редовна

форма на обучение

Задочна

форма на обучение

3.4

Социални дейности

   
 

Социални дейности

990

565

3.7

Администрация и управление

 

 

 

Стопанско управление

820

490

5.1

Машинно инженерство

   
 

Компютърни технологии в машиностроенето

1655

805

 

Мехатроника

1655

805

 

Индустриални топлинни и газови системи

1655

805

 

Дизайн, техника и технологии в текстила

1655

805

5.2

Електротехника, електроника и автоматика

   
 

Автоматика, роботика и компютърни управляващи системи

1747,50

832,50

 

Електроенергетика и електрообзавеждане

1747,50

832,50

 

Промишлена и автомобилна електроника

1747,50

832,50

5.3

Комуникационна и компютърна техника 

   
 

Комуникационни технологии и киберсигурност

1487,50

747,50

 

Компютърни системи и технологии

1487,50

747,50

 

Софтуерно и компютърно инженерство

1487,50

Няма задочна форма на обучение

5.6

Материали и материалознание

 
 

Технология на материалите и материалознание

1800

  850

5.13

Общо инженерство

   
 

Индустриален мениджмънт

1685

812,50

 

Дигитална администрация

1685

812,50

 

Компютърен дизайн

1685

Няма задочна форма на обучение

 

Техническа безопасност

1685

Няма задочна форма на обучение