Обява за конкурси за избор на директори в ТУ-Габрово

Академичният съвет на Технически университет - Габрово обявява конкурси за избор на директори на:

 

Срокът за подаване на документите в служба “Деловодство” на участниците в конкурсите е до 16:00 часа на 31.08.2020 г.

 

Изборът на директори на ТК-Ловеч, на ДЕСО и на центровете се извършва по правила, приети от Академичния съвет.

Обява за конкурси за избор на директори в ТУ-Габрово

Академичният съвет на Технически университет - Габрово обявява конкурси за избор на директори на:

Срокът за подаване на документите в служба “Деловодство” на участниците в конкурсите е, както следва:
        - за кандидатите за директори на ТК-Ловеч и ДЕСО – до 16:00 часа на 24.07.2020 г.
      - за кандидатите за директори на ЦКО, ЦКСП, УКЦ, ЦСДК и ЦПО, ЦЕДО, УЦРИСУ и ЦП - до 15:00 часа на 24.07.2020 г.  

Изборът на директори на ТК-Ловеч, на ДЕСО и на центровете се извършва по правила, приети от Академичния съвет.

ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ

knigi

Уважаеми колеги,

инструкциите за провеждане на дистанционно обучение в ТУ-Габрово

може да намерите след вход в Университетската системa - секция Бързи връзки (горе вляво) и опция Инструкции за ДО.

 

 

 

ЗА СТУДЕНТИ

knigi2

 

Уважаеми колеги,

инструкциите за провеждане на дистанционно обучение в ТУ-Габрово може да намерите след вход в Университетската системa - секция Актуално (горе вдясно) и опция Инструкции за ДО.