Покана за информационен ден по проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

 Registration Closed
 
0
project
Категория
Предстоящи събития
Дата
16 Юли 2021 10:00 - 11:00
Място на събитието
гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург, 61 в сградата на централна лаборатория по приложна физика

Технически университет – Габрово има удоволствието да Ви покани на информационен ден и демонстрация на лаборатория „Индустриални нанотехнологии“, намираща се в Централна лаборатория по приложна физика към БАН.

Събитието ще се състои на  16.07.2021 г. (петък) от 10.00 в сградата на централна лаборатория по приложна физика, гр. Пловдив, бул. Санкт Петербург, 61.

Събитието се реализира в рамките на проект №BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 
 

Всички Дати

  • 16 Юли 2021 10:00 - 11:00

Powered by iCagenda