SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC ​CONFERENCE ON ECONOMICS AND MANAGEMENT - EMAN 2018 -

SECOND INTERNATIONAL SCIENTIFIC ​CONFERENCE  ON ECONOMICS AND MANAGEMENT
 - EMAN 2018 -

Дата на провеждане: 22.03.2018

Място на провеждане: Ljubljana, Slovenia, ​Hotel M

Срок за подаване на заявки: 01.03.2018г.

За повече информация: тук