Енергийна ефективност

За начало на курсовете вижте ЦСДК-новини

АКТУАЛНО ОБУЧЕНИЕ

  • ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА СГРАДИ И СЕРТИФИЦИРАНЕ НА СГРАДИ;
  • ОБСЛЕДВАНЕ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ПРОМИШЛЕН СИСТЕМИИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБУЧЕНИЕТО

IMG 3369sОбучението във всеки един от курсовете включва две седмици лекции и упражнения и една седмица разработка на курсова работа и е с хорариум 115 учебни часа. След приключване на обучението се провежда изпит от комисия с представители от Агенцията за устойчиво и енергийно развитие, Министерство на икономиката и енергетиката, Министерство на регионалното развитие и благоустройство. Изпитът е индивидуален тест от 100 въпроса за 4 часа и защита на реален курсов проект, разработен от екипа по време на обучението. На успешно положилите изпита се издава удостоверение, което те представят  в Агенцията за устойчиво и енергийно развитие за издаване на лиценз. След приключване на обучението се получава и лицензирания програмен продукт, с който ще се работи .

 

IMG 3367sТаксата за един обучаем е 2070 лв. (с ДДС). Фирмата изтегля ДДС-то и реалната такса е 1725 лева.  В таксата се включва обучението в курса, явяването на изпит и получаване на материали по отделните модули на обучението.

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

 

В обучението могат да участват следните специалисти:

  • специалист в областта на строителството;
  • специалист в областта на топлотехниката;
  • специалист в областта на електротехниката.

При условие, че кандидата е с висше образование се изисква минимум три години стаж по специалността, а със средно шест. (Доказва се с копие от трудовата книжка).

IMG 3341sЗа издаване на лиценз кандидатства фирма притежаваща и трите специалиста. Възможно е  и индивидуално участие в обучението, при условие, че кандидата има завършено висше образование по  някоя от посочените по-горе специалности. След приключване на обучението, обучения може да се комбинира с други специалисти и да извадят лиценз. Закона разрешава едновременно участие в две фирми.