Университетска библиотека

История на библиотеката

1964 г. – Създава се библиотеката към Висшия общотехнически задочен институт Габрово. Комплектуван е първоначалният книжен фонд от 3100 тома научна, техническа, педагогическа и методична литература.

Функции, дейности и услуги

katalojnaПодпомагане на учебния процес и научно-изследователската работа.                                 

Обслужване на преподаватели, служители, студенти от всички образователни степени на Университета и външни читатели.

Контакти

5300 Габрово
ТУ – Габрово
Университетска библиотека
ул. „Хаджи Димитър” 4

library@tugab.bg

Работно време

От понеделник до петък :  8.00 -17.00 ч.

kandidat studenti

Документална изложба "Личности и събития от историята на габровския хумор"

От 05.07. до 28.07. 2017 г. в Университетската библиотека ще гостува документалната изложба "Личности и събития от историята на габровския хумор"   на музей "Дом   на хумора и сатирата". Тя представя моменти от културната история на Габрово, времето, през което местният фолклорен хумор се утвърждава като национално богатство, карнавалът ни се възражда и развива и Домът на хумора и сатирата се изгражда, а името на нашия град се вписва сред водещите градове на световната смехова култура. Включен е богат документален и снимков материал от архива на Дома, от Държавен архив - Габрово, Регионалната библиотека и частни лица. Изложбата е частично финансирана от Министерството на културата.

Награди на БАИТ за преподаватели и студенти за 2017 г.

Награди на БАИТ за преподаватели и студенти за 2017 г.

за значим принос в развитието на информационните и комуникационни технологии

Преподавателите и студентите от ТУ-Габрово могат да кандидатстват в две от категориите на наградите на БАИТ – Образователна награда и Младежка награда.

Образователната награда има за цел да отличи личности/екипи, създаващи кадри за ИКТ индустрията и/или иновации в образованието, в рамките на 2017 г. Категорията е отворена за частни и държавни образователни институции и инициативи.

В категорията „Младежка награда“ могат да участват студенти и ученици, самостоятелно или в екип, които се обучават в българско учебно заведение и имат осъществен проект в сферата на ИКТ, в рамките на 2017 г.

Наградите ще бъдат връчени на официална церемония през м. февруари 2018 г.

Краен срок за регистрация за участие: до 24.00 ч. на 15 януари 2018 г.

Регистрационната форма и регламентът на конкурса могат да бъдат открити на следния сайт: https://bait-awards.bg/pages/Registration/

Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+

 

Programme ErasmusУниверситетски център за международни и национални програми и проекти при Технически университет – Габрово организира провеждане на Еразъм + Информационен ден.

Датата на събитието е 7 ноември 2018 г. от 14.00 часа.

Мястото на провеждане – Конферентна зала на Университетска библиотека.

Програмата на Информационния ден включва:

Презентация на програма ЕРАЗЪМ+ : дейности, насърчавани и подкрепяни от програмата; значение и ползи от образователната мобилност; резултати от изпълнението на проекти на ТУ - Габрово за Мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни по програма Еразъм+ по ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование”.

Среща със студенти от ТУ – Габрово, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+, които ще споделят впечатления и опит от пребиваването си в чуждестранните университети-партньори.

В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.

Всички заинтересовани са поканени да присъстват!