Изпит по английски език за участие в програма „Еразъм”

Всички студенти, желаещи да вземат участие в програма „Еразъм” през академичната 2013/2014 учебна година, могат да се явят на изпит по английски език на 22.10.2013г. (Вторник) от 10:15ч. в стая 1323 (Интеграл).

За повече информация относно изпита може да се обръщате към ст. преп. Свилен Колев (стая 1321).

За повече информация за секторна програма „Еразъм” – инж. Калина Стоянова, стая 3209 (Ректорат), тел. 066/ 827 238.