Тържествен Академичен съвет по случай 24 май 2017
 
Спри слайд шоу
Начало на слайд шоу
Опресни