Понеделник, 16 Септември 2019 08:30

На 16.09.2019 г. Технически университет-Габрово за 55-та поредна година посрещна своите първокурсници. В препълнененото фоайе на Университетската библиотека студентите на ТУ-Габрово бяха посрещнати от Ректора - проф. дтн инж. Райчо Иларионов и бяха поздравени от инж. Лена Георгиева и инж. Николинка Хинкова. Приветствие към всички първокурсници отправи и студентът Изабела Йонкова, ОКС „Магистър“, специалност „Публична администрация“. Ръководството на университета пожела на първокурсниците много успехи и упоритост, а студентите бяха посрещнати и от обучаващите катедри.
На добър час студенти и колеги!

 

otkrivane na akademichnata 2019 1   otkrivane na akademichnata 2019 2   otkrivane na akademichnata 2019 3
         
otkrivane na akademichnata 2019 4   otkrivane na akademichnata 2019 5   otkrivane na akademichnata 2019 6
Четвъртък, 05 Септември 2019 09:26

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

На 5 септември 2019 г. във Вила 2 на Технически университет-Габрово, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира преустройство на сграда за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси, а така също и на специализирана лаборатория и производствено хале, които се намират в непосредствена близост до нея по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха Областния управител на Област Габрово, Кмета на Община Габрово, Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“.
На мероприятието присъстваха асоциираните партньори по проекта и медии.
Приветствия към присъстващите отправиха проф. дтн инж. Иларионов и госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово.
Проф. Иларионов подчерта, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В Технически университет - Габрово, в рамките на 4 лабораторни комплекса, ще бъдат изградени 14 лаборатории. Общата стойност на строително-монтажните работи е 1 823 602 лв.
След приключването на ремонтните дейности, в рамките на проекта е предвидено в лабораториите да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация новозакупено оборудване на стойност над 4 800 000 лева.
Техниката в новоизградените лаборатории ще е в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики и ще даде възможности за създаване на ползотворни партньорства и осъществяване на научна и научно-приложна дейност с научни организации от страна и чужбина, с бизнес организации, правителствени и неправителствени институции. В следствие на изградената научна инфраструктура ще се насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите технологии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.
В лабораторен комплекс «Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти» ще се обособят 4 лаборатории, в които по-същественото оборудване ще включва 5-осен струго-фрезови център, 3D принтер за работа с метал, електронно-лъчева CNC система за заваряване във вакуум, машина за статични и динамични изпитания на материалите.
В лабораторен комплекс «Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол» ще бъдат изградени 2 лаборатории, оборудвани с рентгенов дифрактометър за изследвания на структурата и свойствата на материалите, както и 3D измервателни системи за статични и динамични измервания.
В 6 нови лаборатории, част от лабораторен комплекс «Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии», ще се реализират научни и приложни изследвания за създаване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми, свързани с масовата електромобилност, безконтактни предаватели на електрическа енергия, електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор, екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии, енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и възобновяеми енергийни източници, задвижващи и позициониращи системи.
Научният пакет „Електроника и сензорика“ ще включва 2 лаборатории за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.
В голяма част от оборудването ще бъде инсталиран приложен софтуер, а освен това за нуждите на научните програми ще се закупи допълнително специализиран софтуер на стойност над 150000 лева.
Госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово подчерта значимостта на проекта за развитието на иновациите, бизнеса и научните изследвания в гр. Габрово. „Този проект е израз на доверието към ТУ-Габрово и е залог, за начина по който ще вървим заедно, за да развиваме индустрията и технологиите в нашия град“ – сподели още госпожа Христова. След пожеланията за успех в начинанието на госпожа Христова, проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и господин Антон Иванов, представител на БИЛД ИНВЕСТ ООД, отговаряща за строително-монтажните работи направиха символична „първа копка” на строителния обект.

 

parva kopka 1   parva kopka 2   parva kopka 3
         
parva kopka 4   parva kopka 5   parva kopka 6
         
parva kopka 7   parva kopka 8   parva kopka 9
         
Вторник, 03 Септември 2019 09:50

 

Уважаеми студенти,

Фондация „ЕВРИКА” обявява конкурс за студенти, които ще получават годишни именни стипендии в размер на 2 300 лв. в следните области:
- Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
- Математика на името на акад. Никола Обрешков;
- Физика на името на акад. Георги Наджаков;
- Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
- Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
- Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
- Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
- Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
- Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
- Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
В резултат на постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан” в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан” имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2019/2020 година.
Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан”.
Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан” трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА” /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01.09.2019 г. до 15.10.2019 г. следните документи:
1. Формуляр по образец;
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан”;
3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2019/2020 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
5. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници /.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на http://www.evrika.org/?p=3377

 

Основни правила за отпускане на стипендии

 

 

Понеделник, 05 Август 2019 05:13

На 2 август 2019 г. в Конферентната зала на библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе работна среща с участието на доц. д-р Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката.
В рамките на срещата беше представен анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“ и рамката на бъдещата „Хоризонт Европа“ (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.). Разгледани бяха съществуващите партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. Представителите на различни институции и преподавателите получиха консултация относно процесът на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените и се проведоха дискусии за възможните лостове, които могат да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети. Повече информация за събитието може да намерите тук.

horizont 2020 1   horizont 2020 2
Сряда, 10 Юли 2019 14:52

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Втори прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Краен срок за подаване на заявленията: 30.09.2019 г. , 17.00 часа (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав
Съгласие за за обработка на личните данни във връзка с преподавателска мобилност

 

Четвъртък, 27 Юни 2019 09:35

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

eco 2На 26 юни 2019 г. в трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира ремонт и преустройство на част от съществуваща сграда по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха кмета на Община Пловдив – инж. Иван Тотев, представител на Министерството на образованието и науката от дирекция „Наука“ и представител на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
На мероприятието присъстваха партньорите и асоциираните партньори по проекта от Централната лаборатория по приложна физика - БАН, Институт по роботика към БАН, филиал Пловдив, клъстер „Зелена Синергия“, клъстер „Тракия икономическа зона“ и медии.
Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Въльо Николов директор на филиал Пловдив на ТУ-София и Зам. Ръководител на проекта направиха символична „първа копка” на строителния обект. Приветствия към присъстващите отправиха инж. Тотев, проф. дтн инж. Иларионов и проф. д-р инж. Николов. eco 1
Те подчертаха, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
За нуждите на Центъра за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" ще се ползват 3 645 кв. м. от сградата, заемаща трети корпус на Технически университет-София, филиал Пловдив, която е със статут на групов археологически и архитектурно-строителен паметник на културата, паметник на урбанизма и културния пейзаж.
Ремонтно-възстановителните работи по покрива и фасадата на сградата и вътрешните пространства са на обща стойност 2 223 300, 80 лв. След ремонтните дейности ще се обособят 20 лабораторни помещения, зала за обучение, зала за конференции, помещения за научно-информационно звено и офис за партньорските организации, заедно с прилежащите общи части, санитарни възли, стълбища и коридори.
Лабораторните комплекси са предназначени за извършване на научни изследвания и приложни услуги, като разработки на продукти и технологии, изпитания, калибриране и контрол в следните области: „Компютърни технологии и електроника“; „Разпределени системи и интелигентни сензорни мрежи в мехатрониката“; „Роботика и интелигентни системи за автоматизация“; „Интелигентни мехатронни системи в транспортните средства и индустрията“; „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“; „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“.

 

Понеделник, 17 Юни 2019 13:13

 

Фирма „Кяшиф“ ЕООД организира за студенти от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО посещение на производствената база на фирмата в гр. Джебел, обл. Кърджали.
„Кяшиф“ ЕООД е водещ производител на хидравлични цилиндри в България и Европа. Фирмата има най-богатото продуктово портфолио за страната в този бранш. Материалната база е разпределена в два завода и в трети, който е в строеж. „Кяшиф“ ЕООД е една от най-старите фабрики в областта и същевременно най-иновативната такава.
Посещението ще се осъществи на 01.07.2019 г. (понеделник). Транспортът и нощувките са осигурени от фирма „Кяшиф“ ЕООД. Записване на желаещите студенти се извършва до 21.06.2019 г. във факултетните канцеларии на Технически университет - Габрово или на телефон: 0878055694 за записвания и допълнителна информация.

Всички от ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ГАБРОВО са добре дошли!
Ще се радваме да ви посрещнем в „Кяшиф“ ЕООД.

Понеделник, 27 Май 2019 08:05

На 22 май в университетската библиотека се проведе тържествен Академичен съвет. Празнична атмосфера създаде изложбата „Св. Климент – просветителят”, която е посветена на 1100 годишнината от Успението на Св. Климент Охридски. Изложбата е подготвена от Кирило-Методиевския научен център (КМНЦ) в сътрудничество с Македонския научен институт, Института за исторически изследвания и Научния архив на БАН.
На тържественото събитие Ректорът на ТУ-Габрово проф. Иларионов връчи грамоти за отличен успех на студентите от Университета и за успешно представяне на олимпиади и състезания, както и награди преподаватели за дългогодишна работа в ТУ-Габрово. На събитието проф. д-р инж. Емил Колев от Университета за приложни науки-Шмалкалден, Германия получи почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на ТУ-Габрово за принос в развитието и укрепването на международното сътрудничество в областта на науката и образованието.

doctor honoris kauza 3 2019   doctor honoris kauza 2 2019   doctor honoris kauza 1 2019


На 23 май в Соколския манастир се проведе традиционния спортен празник. Студенти, преподаватели, служители и гости на университета участваха в спортни игри и състезания.

sporten praznik 1 2019   sporten praznik 2 2019   sporten praznik 3 2019
Сряда, 22 Май 2019 08:09

 

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

informacionen den 2019На 16.05.2019 г. във филиал Пловдив на Технически университет - София се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Проф. Николов – Директор на филиал Пловдив при Технически университет-София и Зам. Ръководител на проекта откри информационния ден, като представи партньорите, асоциираните партньори, основната цел и срокът за реализиране на проекта. Приветствие към участниците отправиха проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет –Габрово и Ръководител на екипа за управление на проекта и проф. д-р инж. Иван Кралов – Зам. -Ректор на ТУ-София.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.
В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната цел на проекта, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие. Доц. Железаров представи информация за предприетите действия, като акцентира върху дейностите: значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури и закупуване на оборудване.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.

Понеделник, 20 Май 2019 13:13

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Срок за подаване на заявленията: 28.06.2019 г. (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав