Сряда, 15 Януари 2020 11:46

AG 1На 14.01.2020 г. по нов стил Националната Априловска гимназия отбеляза 185 години от основаването си.
От името на цялата академична общност на ТУ-Габрово, проф. Железаров поздрави възпитаниците и учителите на „този храм на просветата и културата“ и пожела да продължават да носят достойно името „априловец“ и да бъдат гордост за всички габровци.
„Бъдете все така всеотдайни, жизнерадостни и амбициозни, дарявайте грижи, знания и опит, но и човешка доброта, както сте го правили във времето до сега. Запазете живи традициите и авторитета на Гимназията. Желаем Ви духовни сили, любов и творческа енергия, в работата с вашите настоящи и бъдещи възпитаници!“- пожела проф. Железаров.
Проф. Александров – Заместник ректор на ТУ-Габрово поднесе перо- символ на образованието и духовността, с пожелания за ползотворна работа, изпълнена с предизвикателства и вдъхновения за нови начинания.

AG 2   AG 3
Четвъртък, 19 Декември 2019 12:32

 

Общото събрание на Технически университет - Габрово избра проф. д-р инж. Илия Железаров, досегашен Заместник-ректор по научноизследователската работа, за Ректор на Университета за мандатния период 2019-2023 г. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Железаров сподели:
"Благодаря Ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на декларираните принципи на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, прозрачност и информираност, ясни правила за академично израстване, професионализъм, инициативност, екипна работа в полза на Университета.
Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите и докторантите, резултатите от научноизследователската работа.
Основание за това ми дава 55-годишната стабилна основа, върху която можем да надграждаме и да продължим устойчивото развитие на нашия университет."
Проф. д-р инж. Илия Железаров е завършил ВМЕИ - Габрово през 1994 г., специалност "Механично уредостроене", от 1995 г. е асистент, по-късно старши асистент (1998 г.) и главен асистент (2006 г.) по „Метрология и измервателна техника“ в катедра „Машиностроене и уредостроене“ на Технически университет - Габрово. От 2007 г. заема академичната длъжност доцент, а от декември 2019 г. е професор в областта на метрологията и метрологичното осигуряване.
От 1999 година е ръководител на Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт.
През периода 2012 - 2019 година е Заместник-ректор на Технически университет - Габрово.

 

Понеделник, 09 Декември 2019 04:24


На 7 декември в зала „Възраждане“ Техническият университет -Габрово отбеляза студентския празник с тържествена церемония. С грамоти и медали бяха наградени 21 бакалаври и магистри, дипломирали се с отличен успех през 2019 г. Проф. Иларионов- ректор на ТУ-Габрово поздрави абсолвентите от випуск 2019 г. и благодари на бъдещите инженери, че са избрали университета, за да придобият своето образование. Ректорът подчерта, че през 2019 г. 845 студенти от университета се дипломират със знания, мотивация и готовност да се реализират в различни сектори на българската и европейската икономика.
С пожелания за успех в живота към абсолвентите се обърна със слово госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово.
Дипломите и медалите на отличните студенти бяха връчени от инж. Милен Георгиев- управител на Екстрапак ООД, инж. Калоян Иванов – управител на АМК задвижваща и управляваща техника ЕООД, инж. Николинка Хинкова – член на борда на директорите на „Мехатроника“ и председател на Настоятелството на Технически университет-Габрово, инж. Климент Кунев – председател на Общински съвет Габрово. Всеки от гостите връчи медал и грамота на част от отличниците и отправи искрени пожелания за нови успехи, здраве и прекрасни емоции. Пръв имаше честта да получи знаците на отличието инж. Борислав Филипов – магистър в специалността „Автоматика, информационна и управляваща техника“ със среден успех пълна шестица. С пълно шест получиха дипломи още 7 магистри от Факултет “Електротехника и електроника“, които също бяха наградени с медал и грамота: инж. Мария Стефанова - специалност „Автомобилна електроника“; инж. Десислав Илиев –специалност „Автомобилна електроника“; инж. Ивелин Вълев – специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“; инж. Ивайло Балканджиев - специалност „Комуникационна техника и технологии“; инж. Румен Шолев- специалност “Безопасност на труда“; инж. Анелия Иванова - специалност „Безопасност на труда“; инж. Гергана Бенинска-Вучкова - специалност „Безопасност на труда“. От Факултет Машиностроене и уредостроене“ пълни отличници са магистрите: инж. Ивилина Стайкова - специалност „Компютърни технологии в машиностроенето“ и инж. Кремена Иванова от специалност „Компютърен дизайн в индустрията“. Магистър Пламен Илиев от специалност „Публична администрация“ е отличника на факултет „Стопански“.
Церемонията за връчването на дипломите продължи в катедрите в университета.

diplomi 1 diplomi 2 diplomi 11
diplomi 4 diplomi 5 diplomi 7
diplomi 7 diplomi 9 diplomi 10
Петък, 29 Ноември 2019 09:35

 

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-576/29.11.2019 г. на Ректора обявява конкурс за попълване състава на екипа за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

 

Срок за подаване на документите: от 2 до 6 декември 2019 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.001-0008 „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, обявява конкурс за заемане на длъжност инженер за работа в лабораторна секция “Точни измервания на динамични величини в мехатрониката” в Технически университет - Габрово.

Длъжност в екипа за изпълнение

Инженер

1

Функции в екипа за изпълнение

Съдейства на изследователи за провеждане на експериментални изследвания в „Национален център по мехатроника и чисти технологии“, поддържа лабораторното оборудване, измервателна техника и компютърна техника.

2

Необходимо образование

Магистърска степен в професионално направление 5.2 „Електротехника, електроника и автоматика”

3

Необходима експертиза

Публикации на научни статии или доклади в областта на технически науки се счита за предимство

4

Професионален опит

Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ректора на ТУ-Габрово);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка/служебна книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 02.12.2019 г. до 06.12.2019 г. включително всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кандидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 10.12.2019 г.
 4. Назначаване на инженера.

За допълнителна информация:

Росица Донева

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Понеделник, 25 Ноември 2019 02:00

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № ………………………….. г. на Ректора обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

 

Срок за подаване на документите: от 25 до 29 ноември 2019 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа в лабораторен комплекс „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ в Технически университет - Габрово.

 

 №   Длъжност в екипа за  изпълнение                                                                    Изследовател R1*
 1 Функции в екипа за изпълнение  Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии
 2 Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 5. Технически науки
 3 Необходима експертиза Публикувани минимум 2 научни статии или доклади в областта на технически науки
 4 Професионален опит Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

 

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ R1 е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:
• Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
• Автобиография (CV европейски формат);
• Диплома за висше образование;
• Диплома за ОНС „доктор” (когато е приложимо);
• Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
• Трудова книжка (когато е приложимо);
• Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
• Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
• Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
• Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 25.11.2019 г. до 29.11.2019 г. включително всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:
Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.
Етапи на конкурса:
1. Подбор на кондидатите по документи.
2. Класиране на кандидатите.
3. Писмено информиране на кандидатите за решението на комисията до 19.12.2018 г.
4. Назначаване на изследователи.

За допълнителна информация:
Росица Донева
Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.
Тел: 066 827 380
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Понеделник, 18 Ноември 2019 16:40

 

gramota ot prezidenta 55 godiniС поредица от събития Технически университет - Габрово отбеляза 55 години от създаването си. Официални гости на мероприятията бяха: Валентина Танева – съветник по образование, наука и иновации на Президента на Република България, Таня Христова – кмет на Община Габрово, Невена Петкова – областен управител на Област Габрово, представители на Министерството на образованието и науката, проф. Такаки Ишида – заместник ректор на университет „Сейджо“, Япония, ректори на висши учебни заведения в България, директори и представители на Българска академия на науките, ректори, доктор хонорис кауза и делегации от над 15 чуждестранни партньорски университета, съветът на настоятелите на ТУ-Габрово, представители на бизнес организации, образователни, научни и културни институции от страната и региона.
Над 40 институции, университети и бизнес организации от страната и чужбина поздравиха ТУ-Габрово по повод празника с уважение към постигнатото и пожелания за успех в бъдещите начинания.
ТУ-Габрово посрещна 55-та си годишнина с подписването на нов договор за сътрудничество с университета „Сейджо“, Япония. На официална церемония, в присъствието на кмета, областния управител, делегации от България и чужбина се подписа договор за сътрудничество между двете институции в областта на образованието и научните изследвания.
По повод 55-годишнината от създаването си и във връзка със значимия принос на Университета към обучението и формирането на научен и експертен потенциал в областта на техническите науки, както и за създаването на високо ниво на качество във висшето образование и въвеждане на добри академични практики, Технически университет - Габрово получи плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ от Президента на Република България.
В приветственото си слово проф. дтн инж. Райчо Иларионов благодари на бившите и настоящи преподаватели, изследователи, докторанти и студенти на ТУ-Габрово за изминатия път. „Трудът, ангажираността и мотивацията на преподаватели, изследователи, студенти и докторанти е голямото ни предимство" – подчерта проф. дтн инж. Райчо Иларионов.
Приветствия отправиха още – кметът на града, областният управител на Габровска област, акад. Чавдар Руменин от името на Българска академия на науките, проф. Елмар Хайнеман – ректор на университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия и доктор хонорис кауза на ТУ-Габрово, проф. Такаки Ишида – зам.-ректор на университет „Сейджо“, Япония, акад. Юрий Кузнецов – доктор хонорис кауза на ТУ-Габрово.
След официалната церемония гостите се насладиха на празничен концерт на ансамбъл „Българе“.
Събитията продължиха с откриване на международната научна конференция УНИТЕХ.
УНИТЕХ е форум, на който по традиция учените от различни области на науката от цял свят обсъждат своите научни постижения и проблеми обособени в 18 тематични направления и повече от 200 доклада.
УНИТЕХ стартира в началото на 21 век и се утвърди като висок научен форум, обединяващ учени от страната и чужбина. Участници в тази международна конференция са учени и изследователи, както от Технически университет - Габрово, така и от други висши училища от страната и чужбина плюс институти и стопански организации.
Днес УНИТЕХ вече е запазена марка на Университета и с всяка изминала година все повече се утвърждава като престижен научен форум. Спазват се правилата за етичен кодекс свързани със свобода на словото, недопускане на дискриминация и нарушаване правата на авторите и рецензентите, съблюдаване и защита на авторските права и интелектуалната собственост, защита на личните данни на потребителите. От 2017 година докладите се рецензират от двама независими рецензенти. Приетите доклади с най-високи оценки се публикуват в онлайн сборник със свободен достъп „УНИТЕХ - Избрани доклади”, който кандидатства за рефериране в световни бази данни за научна информация.
Част от мероприятията бяха свързани с провеждането на информационен ден за напредъка по проект център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на: Министерството на образованието и науката, управляващия орган на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“; партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет - Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от които са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта, усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2 713 000 лева без ДДС. Част от договореното оборудване вече е доставено.
В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.
Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни изследвания и вече са публикувани 3 статии от получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта.
Голям интерес предизвика и организираната кръгла маса с основна тема „Индустрия 4.0“.
Дискусии, нови партньорства и бъдещи инициативи бяха договорени в рамките на 55 – годишнината на ТУ-Габрово.

 

55 godini 1   55 godini 2   55 godini 3   55 godini 4
             
55 godini 5   55 godini 6   55 godini 7   55 godini 8
             
55 godini 9   55 godini 10   55 godini 11   55 godini 12
             
55 godini 13   55 godini 14   55 godini 15   55 godini 16

 

 

Понеделник, 18 Ноември 2019 08:12

 

На 15.11.2019 г. в Технически университет-Габрово се проведе информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на: Министерството на образованието и науката, управляващия орган на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“; партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от който са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2 713 000 лева без ДДС. Част от договореното оборудване е доставено.
В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.
Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни и изследвания и вече са публикувани 3 статии за получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта.

id medii 1   id medii 2   id medii 3
         
id medii 4   id medii 5   id medii 6

 

 

Понеделник, 18 Ноември 2019 07:11

vulcanus in japan

VULCANUS IN JAPAN е програма, която предлага платени стажове в предприятия в Япония на студенти от ЕС, учещи в инженерните, високотехнологични или други научни области, записани към момента на подаване на документите в минимум четвърта година от следването си и максимум предпоследна година на докторантурата.
Стажовете започват през септемвнри и завършват в края на август на следващата календарна година. Дейностите, които студентите осъществяват по време на престоя си в Япония включват: едноседмичен семинар за Япония; четиримесечен интензивен курс по японски език; осеммесечен стаж в японска компания.
Новата покана за кандидатстване за стажове 2020/2021 г. е с краен срок: 20.01.2020 г.
Целите на програмата са запознаване с напреднали технологии, използвани от водещи японски компании, изучаване на японски език, разбиране и оценяване на японската култура чрез едногодишен, обогатяващ опит и предоставяне на възможност за взаимодействие на студентите с японския бизнес и народ.
Програмата е финансирана от Центъра за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония и приемащата японска компания. Участниците получават грант в размер на 1 900 000 японски йени за покриване пътните разходи до и от Япония, както и дневните разноски по време на пребиваването си там. Безплатни са езиковият курс, едноседмичния семинар, настаняването по време на целия едногодишен период.
За повече информация, условия за кандидатстване, формуляри и списък на необходимите документи, моля прочете указанията на следния уеб адрес: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan

Сряда, 30 Октомври 2019 11:47

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 30.10.2019 г., във връзка с избора на представители от административния персонал в състава на новото Общо събрание на Технически университет-Габрово, на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 74, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността на Технически университет-Габрово

С В И К В А М

Общо събрание на служителите в Технически университет-Габрово на 07.11.2019 г. от 14:00 часа в зала 3311, сграда „Ректорат“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Избор на представители в новото Общото събрание на Технически университет-Габрово от квотата на служителите.
2. Текущи.

 ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА РУСАНОВА
За Ректор на Технически университет-Габрово
съгл. Заповед З-01-513/29.10.2019 г.

 

 

Сряда, 30 Октомври 2019 01:07

Seijoh University

 

 Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет-Габрово бе на работно посещение в Япония от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.
В рамките на визитата проф. Иларионов представи България, гр. Габрово и възможностите за обучение и научно развитие в ТУ-Габрово, пред Ректора и студенти от университет „Сейджо“ в гр. Тойоаке, Япония. Господин Акаока Исао и Зам. Ректора на японския университет отправиха приветствие и изнесоха кратка презентация.
На работните срещи между проф. Иларионов и ръководството на университет „Сейджо“ бе обсъдена възможността за двустранен обмен на студенти за практика и стаж. Студенти от ТУ-Габрово ще могат да посетят за две седмици предприятия в гр. Тойоаке, Япония, за да обогатят своя практически опит по специалността, която изучават. В рамките на престоя си студентите от ТУ-Габрово ще бъдат включени в курсове по японски език и култура. Японските студенти също ще имат възможност да посетят гр. Габрово, да се запознаят с българския език, бит и култура и да проведат практически занятия в местни фирми-партньори на ТУ-Габрово.
Основна тема на дискусиите между проф. Иларионов и Зам. Ректора на университет „Сейджо“ бе стартирането на съвместна магистърска програма към факултет „Стопански“, която ще бъде онлайн базирана.WEB-базираната система ще бъде реализирана от преподавателите от ТУ-Габрово, а онлайн курсовете ще бъдат разработени от двете страни. Договорено бе магистърската програма да завършва с двойни дипломи.
Преподавателска мобилност и обмен на добри практики между двете институции също бе една от основните теми на срещите. Мобилност на академичен персонал с цел обмяна на опит ще бъде заложена в съвместната работа на двата университета.
След ползотворните срещи между ръководителите на двете институции, двамата ректори си размениха творби на изкуството, представящи национални забележителности на двете страни.
В програмата на проф. Иларионов беше включена и среща с кмета на гр. Тойоаке – господин Масафуми Коуки, на която кмета изрази желанието си за по-задълбочено сътрудничество с предприятия и компании от гр. Габрово.
Визитата на проф. Иларионов в Япония бе по покана от страна на г-н Масаки Ишида – председател на образователна фондация „Ишида“. Цялостната организация на посещението и срещите на високо равнище се осъществи благодарение на усилията на д-р Светла Кирова – преподавател в университета „Сейджо“.
Господин Масаки Ишида ще бъде специален гост на тържествата по случай официалното честване на 55-годишнината на Технически университет-Габрово. В рамките на неговото посещение ще се подпише двустранен договор за сътрудничеството между двата университета.