Понеделник, 12 Юни 2017 11:04

На 17.05.2017г. беше открита Лаборатория по индустриални роботи на фирмата FANUC (Япония) в катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Техническия университет - Габрово. FANUC е водеща световна фирма в производството на индустриални роботи и това ще бъде първата лаборатория на фирмата в университет в България.

Индустриалните роботи са в основата на четвъртата индустриална революция, за която се говори през последните години. С откриването на новата лаборатория по индустриални роботи студентите ще могат да проектират роботизирани клетки и линии за промишлеността, използвайки 20 самостоятелни работни места оборудвани със софтуер ROBOGUIDE на FANUC. С помощта на интегрираната в управлението камера, те ще могат да навлязат в света на интелигентната промишлена автоматизация. Изготвените проекти ще могат да се тестват практически върху клетката с робот LR Mate 200iD 4S на FANUC.

На откриването присъстваха Христо Гилищаров – управител на «Фанук – България» ЕООД и представители на фирми.

DSC 9555
   
Понеделник, 12 Юни 2017 10:52

На 12 Април 2017г. в  Заседателната зала на Университетска библиотека беше открита нова лаборатория по индустриална роботика към катедра „Автоматика, информационна и управляваща техника” на Технически университет-Габрово. В Лабораторията студентите, които желаят могат да развиват уменията си в областта на програмирането на индустриални роботи.

Инициативата е на Технически университет- Габрово и фирма „RobCo S.W.A.T.“. 

В лабораторията студентите ще имат възможност да се обучават да програмират голямата част от съществуващите контролери на произвежданите индустриални  роботи.

Чрез създаването на лабораторията, проектът цели, поддържане на взаимодействието между образованието и бизнеса.

Фирма „RobCo S.W.A.T.“ е българска фирма, която предлага телемеханични роботизирани системи за производство в автомобилостроеното, SCADA системи за управление в енергетиката и симулации на технологични процеси.

Събитието беше организирано съвместно с Министерството на икономиката.

 

   
     
     
Сряда, 13 Април 2016 13:08

Проф. Райчо Иларионов, ректор на ТУ - Габрово, пред в. Стандарт:

"Ние предлагаме бизнес ориентирано обучение, като студентите ни едновременно получават научни и практически знания, работейки във фирмите. Така постигаме желаното качество и баланс между теоретично и практическо обучение. И искаме това да залегне в оперативната програма "Наука и образование", където по втората приоритетна ос могат да бъдат подпомагани различни такива инициативи."

Пълният текст на статията можете да видите тук.