Последни новини

Последни новини (79)

 

svidetelstvo akreditacia 2017Националната агенция за оценяване и акредитация даде институционална акредитация на Технически университет - Габрово с обща оценка по критериите 9.08 за срок от 6 години валидна до: 21.12.2023г.

На 28.09.2018 г. в Технически университет-Габрово се проведе инициативата Европейска нощ на учените.

Европейската нощ на учените е мега събитие, което всяка година се провежда едновременно в около 300 града в цяла Европа и по света. Една от основните цели на събитието е да провокира желание у младите хора за реализация в областта на науката и иновациите. Технически университет–Габрово бе подготвил вълнуваща програма, включваща обиколка на лаборатории, презентации на най-новите технологични постижения в областта на инженерите науки, беседи с учени, демонстрации и експерименти на живо. През 2018 г. Габрово бе един от 14-те града в страната, където се проведе срещата на учените, изследователите и изобретателите с граждани от всички възрастови групи – от най-малките до най-големите, от най-любопитните до най-скептичните, от любознателните до експериментаторите, от бъдещите студенти до утвърдените професори.

Учениците от 7“а“ и 7“б“ клас на ПМГ "Акад.Иван Гюзелев"; 10; 11; 12-ти клас на СУ "Отец Паисий" и 11 клас на ПТГ “Д-р Н. Василиади“ за няколко часа се потопиха в света на науката и научните изследвания.Гостите научиха какво е CNC оборудване и технологии, как действа термодинамичната оптимизация и защо е основа за енергийна ефективност и екологичност, има ли интелигентни системи, които се грижат за нашата безопасност и благополучие, какво трябва да знаем за светодиодното (LED) осветление, какви са съвременни електрически апарати за защита и управление с приложение в електромобилите, асансьорите и фотоволтаичните системи, какво означава електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, срещнаха се с индустриални роботи FANUC и посетиха лабораторията по индустриална автоматизация BECKHOFF AUTOMATION.

След дългата обиколка учениците и техните учители се отправиха към Библиотеката на Университета, където младите учени бяха подготвили демонстрационни постановки на мобилни роботи, светодиодно фоново осветление за светлинни ефекти в мултимедийни системи, система за производство на електрическа енергия чрез водородна горивна клетка, светодиодни (LED) лампи и фотоволтаична следяща система.

 

 DSC 4339    DSC 4057   DSC 4071  DSC 4080    DSC 4084    DSC 4089     DSC 4113  
 DSC 4138    DSC 4147    DSC 4150  DSC 4162    DSC 4199    DSC 4208    DSC 4255  
 DSC 4262    DSC 4268    DSC 4280  DSC 4293    DSC 4297    DSC 4315    DSC 4329  
 DSC 4333    DSC 4335    DSC 4342  DSC 4349    DSC 4374    DSC 4375    DSC 4386  

Уважаеми студенти,

Станете част от Студентски танцов ансамбъл „Общество за фолклор“ при Технически университет- Габрово.

Ако желаете да танцувате, но сте начинаещи, изберете Клуб за народни танци!

Тук вие ще направите първите си стъпки и ще научите най-популярните български хора!

Ако сте танцували и напреднали в танцовото изкуство, изберете Студентски танцов ансамбъл!

С концертната си програма ще се представим пред публиката и студентските общности в страната и в чужбина.

Едно е сигурно – след репетиция ще си тръгнете бодри и с добро настроение, ще сте подобрили танцувалните си умения, ще сте обогатени с много емоции и нови приятели!

Веселието при нас е гарантирано – освен репетициите, ние организираме наши хоротеки и фолклорно караоке – пеем любими хороводни песни!

Репетициите се провеждат в зала „Дружба“ на хотел „Балкан“.

Клуб за народни танци – всеки вторник и четвъртък от 17:00 до 19:00 часа.

Студентски танцов ансамбъл – веки понеделник и сряда от 17:00 до 19:00 часа.

Участието в Клуб за народни танци и Студентски танцов ансамбъл е с месечна такса от 20 лева.

За повече информация и записване: +359 888992257 – Стефан Маринов, хорограф.

Технически университет-Габровотърси да назначи Експерт по проект BG16RFOP002-1.005 „Разработване на продуктови и производствени иновации“, Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020

Описание на позицията:

Експертът ще работи и ще отговаря за научноизследователската дейност на иновативния продукт по разработката: Линеен оптично-димен пожароизвестител:

Отговаря за изготвянето за, междинните и окончателните отчети по изследователската дейност на иновацията.

Отчита резултатите от направените изследвания.

Отговаря за изготвяне на методиката за провеждане на експериментите и отчитане на резултатите.

Отговаря за свързване на софтуерите на отделните модули на продукта и протоколите за комуникация между отделните микроконтролери.

Теоретично моделиране и симулиране на оптичните процеси.

Избор на оптични предавател и приемник, най-ефективна дължина на вълната при отчитане затихването на оптичния лъч.

Теоретична обосновка и предлагане на тип шумозащитено модулиране на оптичния лъч.

Документиране на резултатите от изследванията по проекта.

Теоретична обосновка и предлагане на шумозашитен физически и логически протокол за комуникация между детектора и дистанционния пулт.

Прилагане на теоретичните модели в практическата разработка на иновативния продукт.

Активно взаимодействие с членовете на екипа и иницииране на технически съвети.

Участие в изпитанията за електромагнитна съвместимост и въздействие на околната среда.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше инженерно, специалност Електроника, Микроелектроника и Сензорна техника

Образователна и научна степен: доктор

Професионален опит: минимум 10 години в областта на теорията и научните изследвания в електрониката, микроелектрониката и сензорната техника.

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

Необходими документи за кандидатстване:

Заявление

Автобиография

Копие от документи за придобито образование, специалност и квалификация

Копие от документ за придобита онс „доктор”

Копие от трудова и/или служебна книжка или друг документ, удостоверяващ продължителността и областта на професионалния опит

На 28.06.2018 г. в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе среща с бизнеса. Събитието се организира от вестник „Капитал“ и “ICT Media”, с домакинството на Община Габрово и събра заедно представители на бизнеса, общината, университета, неправителствени организации, работещи в областта на предприемачеството, медии.

Програмата беше разделена в две сесии – „Стратегия и посока на развитие на Габрово“ и “Бизнес климатът в Габрово“.

Участници в първата сесия бяха кметът на Габрово Таня Христова, Томислав Дончев - заместник министър-председател на Република България, Александър Манолев – заместник-министър на икономиката, Красимира Йорданова - заместник-кмет на гр. Севлиево, Мартин Заимов - изпълнителен директор на „Регионален фонд за градско развитие“ АД, Николинка Хинкова - председател на Съвета на директорите на „ЛС тюбс“ АД.

Втората сесия - “Бизнес климатът в Габрово“ - беше водена от Георги Стоев, председател на УС на „Тракия Тех“, а в дискусиите участваха Калоян Иванов - СЕО на „АМК Задвижваща и управляваща техника“ ЕООД, Габрово, Владимир Тодоров - съосновател и CEО на „Графиксофт“ ООД, доц. д-р инж. Илия Железаров, заместник-ректор „Научноизследователска работа“, ТУ – Габрово. Те представиха постиженията на своите компании и Университета, говориха за съгласуването на учебните планове с нуждите на бизнеса и участието на ТУ – Габрово в пет от десетте Центъра за върхови постижения в България.

 

 

Технически университет-Габрово е партньор по проект REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and SHare), финансиран от Европейската комисия по програма Мария Склодовска-Кюри „Европейска нощ на учените“.

В рамките на проекта се предвиждат провеждането на събития по време на „Европейска нощ на учените“., чиято цел е да се популяризира науката и научните изследвания сред младите хора и да се повиши общественото признание на работата на учените.

В дните на събитията учени от Технически университет-Габрово ще посетят училища (посланици на РЕФРЕШ) и ще споделят с децата своя опит в проектите с участие на граждани в решаване на въпроси на научните изследвания и иновациите, ще участват в ролеви игри и ще говорят за своята научна работа.

Технически университет-Габрово ще отвори своите лаборатории за младите хора и широката общественост на Габрово и региона.

Технически университет-Габровотърси да назначи специалисти по проект BG16RFOP002-1.005-0307-C01 „Разработване на иновативен високоефективен текстилен апликатор за събиране на електрофизиологични данни за целите на телемедицинската диагностика, мониторинга и спешната медицинска реакция“

 

1. Експерт текстилно машиностроене

Описание на позицията:

Организира и ръководи дейностите по създаване и тестване на електропроводими тъкани. Ръководи индустриалните научни изследвания на свойствата, параметрите и другите характеристики на тези тъкани и на произведените чрез тях „умни“ текстилни апликатори.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Машини и съоръжения за леката промишленост“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

2. Експерт, електропроводими тъкани

 Описание на позицията:

Създава, изследва и експериментира различни технологии за електропроводимост на тъканите.

 Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Индустриална електроника“

Квалификация – Доктор

Професионален опит над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

3. Промишлен дизайнер на текстилен апликатор

 Описание на позицията:

Проектиране, разкрояване и разработка на текстилен апликатор.

Изисквания към кандидатите:

Образование – висше техническо, специалност: „Текстилен инженер“

Квалификация – Магистър, доктор

Професионален опит  над 10 години

Часова заетост: 4 часа дневно

Трудов договор: срочен

 

Срок за подаване на документи: 17.08.2018г.

       На 8 юни 2018 г. в Конферентната зала на Университетската библиотека се проведе семинар на тема „Дуално обучение във висшето образование - Клъстер за стажове в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката“, организиран от Технически университет – Габрово и фирма МЕХАТРОНИКА АД.
       Участваха народният представител Николай Сираков, проф. д-р Костадин Костадинов – съветник на министъра на образованието и науката, Нела Рачевиц – зам.-кмет, Венцислав Славков, председател на УС на клъстера по мехатроника и автоматизация, ректорът на ТУ – Габрово проф. дтн. Райчо Иларионов, представители на местния и регионалния бизнес, преподаватели, студенти, представители на професионални организации и др.
       Семинарът запозна участниците с целите, целевите групи и продуктите на европейски проект Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери. Представени бяха структурата и функционалностите на клъстера за стажуване в предприятия в областта на машиностроенето и мехатрониката.
       Вниманието на всички беше насочено към факта, че с реализирането на проекта се прави първа крачка към въвеждане на обучение на работното място, известно също така като дуално обучение, в сферата на висшето образование в България. Като пионери в тази област ТУ – Габрово и Мехатроника АД са изправени пред предизвикателства, произтичащи от съществуващата законодателна база, които затрудняват признаването на дуалното обучение като официална форма във висшето образование. Всички присъстващи бяха призовани да обединят усилия и да работят за иницииране на промени в Закона за висшето образование, както и приемане на допълнения в Националната класификация на професиите и длъжностите.
       В последвалата дискусия бяха споделени гледни точки, представени проблеми и възможни решения, свързани с възстановяване на нарушената комуникация и слабата връзка между сферата на висшето образование и бизнеса.

 

Проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, беше представен на пресконференция на 15 юни 2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет - Габрово.

На пресконференцията присъстваха Областният управител – г-жа Невена Петкова, Кметът на Община Габрово – г-жа Таня Христова, Председателят на Общински съвет Габрово – г-жа Лена Георгиева, г-жа Радосвета Кочева – главен експерт и г-н Илиян Томов – старши експерт от Главна дирекция „Верификация”, отдел „Техническа верификация” на Управляващия орган, членове на екипите за управление и изпълнение на проекта, ръководители и представители на партньорите и асоциираните партньори, както и медии, отразяващи събитието.

 

DSC 3524

 

DSC 3531

 

DSC 3534

DSC 3535

 

DSC 3538

 

DSC 3549

 

Повече информация за проекта може да намерите тук.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОЕКТ BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

 

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта на 15.06.2018 г. от 15.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.

                                                         ПРОГРАМА
14.30 - 15.00     Регистрация на участниците
15.00 - 15.30     Откриване, представяне на участниците
15.30 - 16.00     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта
16.00 - 16.30     Дискусия

Покана за събитието