Последни новини

Последни новини (79)

 

На 24.10.2019 г. В конферентната зала на Библиотеката на ТУ-Габрово се проведе месечна среща между УО на ОП НОИР и екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".


 На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с текущото изпълнение на проекта, срещани трудности при работа с ИСУН 2020; напредъка на обявените до момента обществени поръчки, подготовка на планираните обществени поръчки до края на 2019 г.  и подготовката на първия междинен отчет по проекта.

 

20192401 smeest 1     20192401 smeest 2     20192401 smeest 3
 
20192401 smeest 4

 

 

На 24.01.2019 г. господин Томас Фройндофер, мениджър на „Габинвест“ ЕООД дари металорежеща машина с програмно управление – обработващ триосен център на ТУ-Габрово.
„Габинвест” не е само инвестиция от няколко десетки милиона лева в сгради, машини и оборудване. „Габинвест” са най-вече хората. Фирмата е част от местната общност, подкрепяйки идеите за дуално образование и подобряване на личния професионален капацитет. Ние вярваме, че иновативните разработки са още по-полезни, когато се използват в учебния процес и сме радостни, че имаме възможността да споделим нашия многогодишен опит със студентите и преподавателите от ТУ – Габрово – заяви г-н Фройндофер.
Ректорът на Технически Университет – Габрово – проф. дтн инж. Райчо Иларионов, благодари за дарението и успешното партньорство между двете институции. Ние оценяваме високо възможността да работим с Габинвест, защото вярваме, че партньорството ни се основава на доверие и  споделяне на добри идеи за развитие на инженерното образование. Дарения център ще осигури стабилна основа за подобряване на учебния процес. Студентите на ТУ-Габрово ще имат възможност да се обучават на програмно управление на металорежещи машини и настройване на технологични процеси. Надяваме се, че предоставената ни машина  ще предизвика още по-голям интерес на нашите студенти към инженерното образование и последващата реализация – коментира проф. Иларионов.

 

20190124 Gabinvest 3     20190124 Gabinvest 2     20190124 Gabinvest 1

 

 

КАРИЕРЕН ПАНАИР - 05.12.2018 г.

11 Декември 2018, 12:03 am
Публикувана в Последни новини

 

Организатори на панаира бяха Технически университет Габрово, Мехатроника АД и Община Габрово. Това събитие бе реализирано в рамките на европейски проект Клъстер – стажове за подготвени за нуждите на индустрията бъдещи инженери, който предлага алтернативно решение за възстановяване на нарушената връзка между сферата на висшето образование и бизнеса, въвеждайки обучение на работното място, известно още като дуално обучение, във висшето образование.

9 фирми от Габрово и Идеал стандарт Видима АД от Севлиево представиха своето производство - основни бизнес дейности, продукти и услуги, пазари, възможности за кариерно развитие и готовността си да приемат на стаж студенти, които да бъдат включени в реални разработки.

Студентите от Технически университет - Габрово, изучаващи инженерни специалности, имаха възможност да установят личен контакт с представители на фирмите и да се ориентират към конкретнaфирмa, чиито профил отговаря на техните професионални интереси и предпочитания.

Фактът, че панаирът беше на територията на Мехатроника АД даде възможност на студентите да видят на практика производството, защото "машиностроенето, мехатрониката в настоящия момент нямат нищо общо с представите на много хора за изцапани с масло до лактите работници", както се изрази Николинка Хинкова.

ТУ Габрово, подкрепен от бизнеса и местните власти, изготвя предложение за въвеждане на дуалното обучение и във висшето образование. За да се реализира обаче на практика това начинание, са необходими промени в Закона за Висшето Образование, както и в Националната класификация на професиите и длъжностите в България.

 

 

DSC 0002    DSC 0018    DSC 0097
         
DSC 0072   DSC 0111   DSC 0113

 

 

 

Фирма UltraFlex подписа договор за сътрудничество с Технически Университет – Габрово за развитие на иновации в областта на електротехнологиите с индукционно нагряване

 

 pic1На 06.12.2018 Технически Университет – Габрово и една от най-иновативните фирми в областта на електротехнологиите с индукционно нагряване - UltraFlex Power Technologies (Europe), проведоха среща и подписаха договор за сътрудничество в областта на обучението и реализирането на съвместни проекти. На срещата присъстваха ректорът на ТУ-Габрово – проф. дтн инж. Райчо Иларионов и ръководител катедра „Електроника“ – проф. д-р инж. Николай Маджаров.

 

„Като водещи производители на системи за индукционно нагряване, ние сме изключително радостни, че имаме възможността да споделим нашия многогодишен опит със студентите и преподавателите от ТУ – Габрово. Ние силно вярваме, че иновативните разработки стават още по-силни и полезни, когато се използват в учебния процес на бъдещите инженери“, заяви г-н Марио Методиев, президент на Ultraflex Co., Ltd.

 

  Технически УниверситетГаброво има дългогодишни традиции в научноизследователската и развойна дейност в областта на индукционните технологии и техните приложения в индустрията. Като част от сътрудничеството, фирма Ultraflex Co., Ltd. ще оборудва университетската учебна лаборатория с някои от най-последните си продукти, предлагани на пазара – генератор тип EasyMelt Air, предназначен за топенe на благородни метали за ювелирната промишленост, генератор тип UltraHeat SM – 5kW за нагряване на различни по геометрична конфигурация детайли, както и един съгласуващ блок, позволяващ получаване на широкодиапазонност на уредбата по отношение на товарните параметри.

 

Ректорът на Технически Университет – Габрово – проф. дтн инж. Райчо Иларионов, коментира новото партньорство: „Ние сме много благодарни. Тези интелигентни уредби ще осигурят стабилна основа за подобряване на учебния процес. Силно вярваме, че даването на възможност на студентите да работят със съвременна техника, ще им помогне да разберат в по-голяма дълбочина същността, приложението и технологичните процеси с индукционно нагряване и най-важното - да получат практически опит. Ние оценяваме високо възможността да работим с Ultraflex Co., Ltd., защото вярваме, че компанията предлага най-съвременното и иновативно оборудване в областта на индукционните технологии с различни приложения в индустрията.“

 

Фирма Ultraflex Co., Ltd. ще предложи стажантски програми и студентски практики на студентите от ТУ – Габрово. Господин Марио Методиев отбеляза: „Фирма Ultraflex Co., Ltd. има традиции в създаването на центрове за индукционно нагряване в техническите университети. Щастливи сме, когато можем да инвестираме в младите хора. Чрез нашите разработки и сътрудничество бихме искали да помогнем на студентите да се реализират успешно в индустрията и да им повлияем да намерят верния път към успеха. Нашите бъдещи стажантски програми ще дадат възможност на студентите да се включат в разработката на предизвикателни задачи и да се докоснат до съвременните методи за проектиране, анализ и изработка на електротехнологично оборудване."

 

Като част от мероприятието във фирма Ultraflex Co., Ltd., бяха представени новите съоръжения и лабораториите за изпитване. Проф. дтн. инж. Райчо Иларионов заяви: "Ние сме много щастливи да видим как инженерите, работещи във фирма Ultraflex Co., Ltd., разработват и изпитват високотехнологично оборудване на съвременно ниво. Надяваме се, че предоставените ни уредби ще предизвикат още по-голям интерес на нашите студенти към електротехнологичните процеси с индукционни технологии".

 

https://ultraflexpower.com/ultraflex-collaborates-with-technical-university-of-gabrovo/

 

pic1    pic2    pic3

 

 

 

 

logo BG05M2OP001 1 002 0023 С01

           

ОБЯВА ЗА КОНКУРС ЗА ЗА ЗАЕМАНЕ НА ДЛЪЖНОСТ ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R1 И ИЗСЛЕДОВАТЕЛ R2 В ЕКИПА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ BG05M2OP001-1.002-0023, ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ "ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, EКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ”.

 

Технически университет – Габрово на основание чл.90, ал.1 и ал.2 от Кодекса на труда и Заповед № З-01-456/07.12.2018 г. на Ректора   обявява конкурс за попълване състава на научноизследователския екип за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност: „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Срок за подаване на документите: от 10 до 17 декември 2018 г. включително

 

Проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОП НОИР), съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове, набира изследователи за работа Лабораторни комплекси „Електроника и сензорика“, „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“, „Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високо-технологични продукти“ и „Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии“ в Технически университет - Габрово.

 

Длъжност в екипа за изпълнение Изследовател R1* Изследовател R2*
1 Функции в екипа за изпълнение Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии” Провежда експериментални изследвания в Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”
2 Необходимо образование Магистърска степен в професионално направление 5. Технически науки Защитен дисертационен труд в професионално направление 5. Технически науки, съответстващ с научната област на провежданите експериментални изследвания
3 Необходима експертиза Публикувани минимум 2 научни статии или доклади в областта на технически науки Публикувани минимум 5 научни статии или доклади в областта на технически науки
4 Професионален опит Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател Минимум 2 години професионален опит като инженер или изследовател

 

* - Съгласно Условия за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения BG05M2ОP001-1.002 „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, R2 е изследовател, който е защитил докторска степен, но все още не е напълно независим в своята работа, а R1, е изследовател до защита на докторска дисертация.

 

Необходими документи за кандидатстване:

 • Заявление (свободен текст до Ръководителя на проект BG05M2OP001-1.002-0023, Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”);
 • Автобиография (CV европейски формат);
 • Диплома за висше образование;
 • Диплома за ОНС „доктор” (когато е приложимо);
 • Други дипломи, свидетелства и удостоверения за придобита квалификация;
 • Трудова книжка (когато е приложимо);
 • Списък на публикуваните научни публикации с участието на кандидата (когато е приложимо);
 • Справка за цитиранията на научните публикации (когато е приложимо);
 • Списък на изследователските проекти, в които е участвал кандидатът и бележка от работодателя, удостоверяващ участието му (когато е приложимо);
 • Списък на участията в научни конференции и симпозиуми (когато е приложимо).

Забележка: При подаването на документите се предоставят оригинали и копия на дипломите, другите документи за придобита квалификация и трудовата книжка и/или служебна книжка. След сравняване на съдържанието, оригиналите се връщат на приносителя.

Документи се приемат от 10.12.2018 г. до 17.12.2018 г. всеки работен ден от 8:00 до 17:00 часа на адрес:

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“4, Технически университет, стая 3111.

 

Етапи на конкурса:

 1. Подбор на кондидатите по документи.
 2. Класиране на кандидатите.
 3. Писмено информиранена кандидатите за решението на комисията до 19.12.2018 г.
 4. Назначаване на изследователи.

 

За допълнителна информация:

Росица Донева

Габрово, ул. „Хаджи Димитър“ 4, стая 3111.

Тел: 066 827 380

е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

 

 

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------

Този документ е създаден по Проект № BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Технически университет- Габрово и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

 

19 Ноември 2018, 4:32 pm
Публикувана в Последни новини

 

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г. всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата.

Писмените заявления, се подават в срок до 17 часа на 26 ноември 2018 г. на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Към заявлението следва да се приложат следните документи:

1) Декларация (относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) - Приложение IIа

2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение 1

 

Документите за участие и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси:

https://www.tugab.bg

https://www.tu-plovdiv.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya

https://www.smeest.eu

 

 

     На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. На информационния ден присъстваха представители на областна администрация и община Габрово, представители на Управляващия орган на ОП „НОИР“, членове на екипа за управление и изпълнение на проекта, водещи изследователи от партньорските организации, представители на асоциираните партньори и медии. Официални гости на информационния ден бяха ректори и делегации от университети от Германия, Чехия, Украйна, както и ректори от български висши учебни заведения и директори на институтите на Българската академия на науките.

     Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и 3535457.88 лв. национално съфинансиране.

     Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

     Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023г.

     Проектът се реализира от Технически университет-Габрово, Технически университет–София, филиал Пловдив; Технически университет–Варна; Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия и сдружения на бизнеса, и Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия.

     Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.

     В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

          Дейност 1: Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

          Дейност 2: Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми

          Дейност 3: Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво

          Дейност 4: Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете

          Дейност 5: Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги

          Дейност 6: Информиране и публичност

          Дейност 7: Независим външен одит на дейностите по проекта

          Дейност 8: Управление на проекта

 

     До този момент са постигнати следните резултати:

          - обявени са 5 процедури за избор на изпълнители за проектиране, инженеринг; строителномонтажни работи (СМР), авторски надзор, доставка на апаратура и изпълнение на дейностите по публичност;

          - създадена е интернет страница на проекта с адрес: http://www.smeest.eu;

          - проектът е популяризиран пред широката общественост чрез публикации в национални медии - вестник «Капитал» и вестник «Стандарт», местни медии, on-line медии, уебстраници и социални мрежи;

          - проведена е встъпителна пресконференция по проекта на 15.06.2018 г., с участието на представители на бизнеса, управляващия орган, академичните среди и медиите;

          - сформиран е екип за управление на проекта и са определени отговорностите на членовете;

          - създаден е консултативен съвет с научна, административна и финансова комисии.

 

     Чрез реализираните до този момент дейности ще бъдат създадени 8 лабораторни комплекса, групирани според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях.

     Представена беше информация за графика на обществените поръчки, групирани по видове, както и график за хода на научните дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.

 

 

20181116 informacionen den smeest1   20181116 informacionen den smeest1   20181116 informacionen den smeest1

 

 

Събития по предприемачество

6 Ноември 2018, 4:38 pm
Публикувана в Последни новини

 

Поредица от събития, подходящи за млади хора, които имат бизнес идея и искат да я подготвят за представяне пред потенциални инвеститори

Уважаеми студенти,

Представяме на Вашето внимание възможности за участие в семинари в три категории: предприемачество, нови технологии и меки умения. Семинарите са подходящи за всеки, който има бизнес идея и могат да подпомогнат тези от Вас, които имат желание да участват в инициативи, подкрепящи стартиращи компании.

Допълнителна информация и цялата програма до края на май месец 2019 гсе намира на следната страница:www.gradishte.org/events

 

sabitiq po predpriemachestvo

 

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви поканим на младежки дебат, който ще се проведе в Габрово на 16 ноември 2018 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч.

Покана и програма на събитието може да намерите тук: покана; програма

 

Уважаеми студенти,

Deagu Gyeongbuk Institute of Science and Technology предлага магистърска и докторска степен в шест специалности: материалознание, инженеринг на комуникационна и информационна техника, роботика, инженеринг в енергетиката, когнитивни науки и нова биология. Всички лекции се изнасят на английски език. За одобрените кандидати DGIST осигурява пълна стипендия, удобни общежития и безплатни курсове. Повече информация може да намерите на следната страница: http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/431.do и тук