Последни новини

Последни новини (60)

19 Ноември 2018, 2:32 pm
Публикувана в Последни новини

 

Във връзка с реализирането на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за Компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в областта на мехатроника и чисти технологии, по процедура BG05M2ОP001-1.002 „ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ЦЕНТРОВЕ ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ“ на ОП „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014-2020

 

От името на партньорите в проекта, се канят да участват в избора на Асоциирани партньори, по смисъла на § 1, т. 1 от ПМС №162/2016 г. всички физически и юридически лица и техни обединения, които са заинтересовани от реализирането на проект в областта на мехатроника и чисти технологии, и участват в изпълнението на дейностите по него, но не разходват средства от безвъзмездната финансова помощ.

Лицата и техните представители трябва да отговарят на критериите по т.12.3 от Насоките за кандидатсване по процедурата.

Писмените заявления, се подават в срок до 17 часа на 26 ноември 2018 г. на електронен адрес: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

 

Към заявлението следва да се приложат следните документи:

1) Декларация (относно избягване на конфликта на интереси за асоциирания партньор) - Приложение IIа

2) Документи необходими за оценка на проекта - Приложение 1

 

Документите за участие и представянето на проекта за център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" са публикувани на следните интернет адреси:

https://www.tugab.bg

https://www.tu-plovdiv.bg

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_himiya_i_farmaciya

https://www.smeest.eu

 

 

     На 16.11.2018 г. в Конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе първи информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“. На информационния ден присъстваха представители на областна администрация и община Габрово, представители на Управляващия орган на ОП „НОИР“, членове на екипа за управление и изпълнение на проекта, водещи изследователи от партньорските организации, представители на асоциираните партньори и медии. Официални гости на информационния ден бяха ректори и делегации от университети от Германия, Чехия, Украйна, както и ректори от български висши учебни заведения и директори на институтите на Българската академия на науките.

     Проектът е финансиран по Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Общата му стойност е 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и 3535457.88 лв. национално съфинансиране.

     Основната цел е изграждане на устойчиво функциониращ национален Център по компетентност „Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии", в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство.

     Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023г.

     Проектът се реализира от Технически университет-Габрово, Технически университет–София, филиал Пловдив; Технически университет–Варна; Софийски университет “Св. Климент Охридски”- Факултет по химия и фармация; Институт по роботика към БАН; Институт по електроника – БАН и Централна лаборатория по приложна физика – БАН. Асоциирани партньори по проекта са водещи индустриални предприятия и сдружения на бизнеса, и Технически университет – Берлин, Германия и Технически университет – Либерец, Чехия.

     Основните дейности и постигнатият напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет-Габрово и водещ координатор на проекта.

     В рамките на проекта са предвидени следните дейности:

          Дейност 1: Значително модернизиране на съществуващи специализирани научноизследователски инфраструктури, включително подготвителни дейности.

          Дейност 2: Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на научноизследователски и иновационни програми

          Дейност 3: Извършване на пазарно ориентирани научни изследвания и развиване/модифициране на нови технологии на високо международно ниво

          Дейност 4: Широко разпространение на резултатите от научните изследвания и въвеждане на иновации и нови обучителни и образователни методи в практиката на центровете

          Дейност 5: Трансфер на знания и технологии и осигуряване на бизнес специализирани научноизследователски услуги

          Дейност 6: Информиране и публичност

          Дейност 7: Независим външен одит на дейностите по проекта

          Дейност 8: Управление на проекта

 

     До този момент са постигнати следните резултати:

          - обявени са 5 процедури за избор на изпълнители за проектиране, инженеринг; строителномонтажни работи (СМР), авторски надзор, доставка на апаратура и изпълнение на дейностите по публичност;

          - създадена е интернет страница на проекта с адрес: http://www.smeest.eu;

          - проектът е популяризиран пред широката общественост чрез публикации в национални медии - вестник «Капитал» и вестник «Стандарт», местни медии, on-line медии, уебстраници и социални мрежи;

          - проведена е встъпителна пресконференция по проекта на 15.06.2018 г., с участието на представители на бизнеса, управляващия орган, академичните среди и медиите;

          - сформиран е екип за управление на проекта и са определени отговорностите на членовете;

          - създаден е консултативен съвет с научна, административна и финансова комисии.

 

     Чрез реализираните до този момент дейности ще бъдат създадени 8 лабораторни комплекса, групирани според изследванията и дейностите, които ще се осъществяват в тях.

     Представена беше информация за графика на обществените поръчки, групирани по видове, както и график за хода на научните дейности с оглед постигането на заложените индикатори за изпълнение.

 

 

20181116 informacionen den smeest1   20181116 informacionen den smeest1   20181116 informacionen den smeest1

 

 

Събития по предприемачество

6 Ноември 2018, 2:38 pm
Публикувана в Последни новини

 

Поредица от събития, подходящи за млади хора, които имат бизнес идея и искат да я подготвят за представяне пред потенциални инвеститори

Уважаеми студенти,

Представяме на Вашето внимание възможности за участие в семинари в три категории: предприемачество, нови технологии и меки умения. Семинарите са подходящи за всеки, който има бизнес идея и могат да подпомогнат тези от Вас, които имат желание да участват в инициативи, подкрепящи стартиращи компании.

Допълнителна информация и цялата програма до края на май месец 2019 гсе намира на следната страница:www.gradishte.org/events

 

sabitiq po predpriemachestvo

 

Уважаеми студенти,

Имаме удоволствието да Ви поканим на младежки дебат, който ще се проведе в Габрово на 16 ноември 2018 г., петък, от 13.00 до 14.30 ч.

Покана и програма на събитието може да намерите тук: покана; програма

 

Уважаеми студенти,

Deagu Gyeongbuk Institute of Science and Technology предлага магистърска и докторска степен в шест специалности: материалознание, инженеринг на комуникационна и информационна техника, роботика, инженеринг в енергетиката, когнитивни науки и нова биология. Всички лекции се изнасят на английски език. За одобрените кандидати DGIST осигурява пълна стипендия, удобни общежития и безплатни курсове. Повече информация може да намерите на следната страница: http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/431.do и тук

 

По случай Деня на народните будители – 1 ноември беше проведено тържество на 30.10.2018 г. /вторник/ от 15.30 ч. в Университетска библиотека. На мероприятието бяха наградени преподаватели от Университета за научноразвитие, а така също и пенсионирани през годината преподаватели и служители.

 

DSC 4647    DSC 4649    DSC 4653 
 DSC 4679    DSC 4665    DSC 4671

Vesel Savov

На 95-годишна възраст почина първият Ректор на Технически университет – Габрово - проф. Весел Николаев Савов (р. 30.10.1923 г. -   п. 24.10.2018 г.).

Проф. Весел Савов е роден във Варна. Завършва Държавната политехника в София през 1950 г., а по-късно специализира в Дрезден. Професор е по теоретична електротехника във ВМЕИ – София. Резултатите от научните му изследвания са публикувани в Англия, САЩ, Германия, Белгия и други.

Като Заместник-ректор на ВМЕИ-София (1963-1964) получава задачата да организира и ръководи Висшия общотехнически задочен институт (ВОЗИ) в Габрово до официалното му откриване през 1964 г. Той става първи негов Ректор от 1964 до 1968 г.

Благодарение на неговата всеотдайна работа и морална ангажираност, проф. Весел Савов съдейства за утвърждаването на Висшето училище в гр. Габрово в академичните среди.

 

 

Дълбок поклон пред светлата му памет и признателност за заслугите му за издигане на авторитета на Технически университет – Габрово.

 

 

  

   Националният приз „Студент на годината” се учредява в началото на 2006 година
по инициатива на делегатите в Общото събрание на Националното представителство
на студентските съвети в Република България. Събитието ще се проведе под
патронажа на Министерство на образованието и науката.

За повече информация: тук

На 19.10.2018 г. в Технически университет-Габрово се проведе традиционната студентска научна сесия.

На официалното откриване на студентската научна сесия бе представен и проект BG05M2ОP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

DSC 4418Доц. Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа и Зам. Ръководител на екипа за управление на проекта представи пред студентите основните дейности и очаквани резултати.Той подчерта значимостта на проекта за бъдещото развитие на младите хора, обучаващи се в ТУ-Габрово. Студентите се запознаха с целта на проекта, партньорите (Технически университет-Габрово, Технически университет-София, Технически университет-Варна, Софийски университет«Св. Климент Охридски», Институт по роботика-БАН, Институт по електроника-БАН, Централна лаборатория по приложна физика-БАН) и лабораторните комплекси, които ще бъдат създадени в хода на изпълнение на проекта. Средствата за финансиране на проект BG05M2ОP001-1.002-0023 Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, са осигурени поПриоритетна ос 1 „Научниизследвания и технологично развитие“ на Оперативна програма „Наука иобразование за интелигентен растеж“, по процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Бюджета на проекта е на обща стойност 23 569 719,17 лв., от които 20034261.29 лв. европейско и 3535457.88 лв. национално съфинансиране. Срокът на изпълнение на договора е от 30 март 2018 г. до 30 ноември 2023 г.

 

DSC 4457

  DSC 4471  

 

svidetelstvo akreditacia 2017Националната агенция за оценяване и акредитация даде институционална акредитация на Технически университет - Габрово с обща оценка по критериите 9.08 за срок от 6 години валидна до: 21.12.2023г.