Последни новини

Последни новини (79)

Seijoh University

 

 Проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на Технически университет-Габрово бе на работно посещение в Япония от 21.10.2019 г. до 25.10.2019 г.
В рамките на визитата проф. Иларионов представи България, гр. Габрово и възможностите за обучение и научно развитие в ТУ-Габрово, пред Ректора и студенти от университет „Сейджо“ в гр. Тойоаке, Япония. Господин Акаока Исао и Зам. Ректора на японския университет отправиха приветствие и изнесоха кратка презентация.
На работните срещи между проф. Иларионов и ръководството на университет „Сейджо“ бе обсъдена възможността за двустранен обмен на студенти за практика и стаж. Студенти от ТУ-Габрово ще могат да посетят за две седмици предприятия в гр. Тойоаке, Япония, за да обогатят своя практически опит по специалността, която изучават. В рамките на престоя си студентите от ТУ-Габрово ще бъдат включени в курсове по японски език и култура. Японските студенти също ще имат възможност да посетят гр. Габрово, да се запознаят с българския език, бит и култура и да проведат практически занятия в местни фирми-партньори на ТУ-Габрово.
Основна тема на дискусиите между проф. Иларионов и Зам. Ректора на университет „Сейджо“ бе стартирането на съвместна магистърска програма към факултет „Стопански“, която ще бъде онлайн базирана.WEB-базираната система ще бъде реализирана от преподавателите от ТУ-Габрово, а онлайн курсовете ще бъдат разработени от двете страни. Договорено бе магистърската програма да завършва с двойни дипломи.
Преподавателска мобилност и обмен на добри практики между двете институции също бе една от основните теми на срещите. Мобилност на академичен персонал с цел обмяна на опит ще бъде заложена в съвместната работа на двата университета.
След ползотворните срещи между ръководителите на двете институции, двамата ректори си размениха творби на изкуството, представящи национални забележителности на двете страни.
В програмата на проф. Иларионов беше включена и среща с кмета на гр. Тойоаке – господин Масафуми Коуки, на която кмета изрази желанието си за по-задълбочено сътрудничество с предприятия и компании от гр. Габрово.
Визитата на проф. Иларионов в Япония бе по покана от страна на г-н Масаки Ишида – председател на образователна фондация „Ишида“. Цялостната организация на посещението и срещите на високо равнище се осъществи благодарение на усилията на д-р Светла Кирова – преподавател в университета „Сейджо“.
Господин Масаки Ишида ще бъде специален гост на тържествата по случай официалното честване на 55-годишнината на Технически университет-Габрово. В рамките на неговото посещение ще се подпише двустранен договор за сътрудничеството между двата университета.

 

На 10, 11 и 12 октомври 2019 година, едновременно в различни точки на света, се проведе инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия. Инициативата обхвана 3994 събития, с които бяха представени европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“ във всички образователни сектори.erasmusdays2

Технически университет – Габрово е бенефициент на програмата от самото й стартиране в България през учебната 1999/2000 година, осъществявайки мобилност на студенти и персонал от висши училища между легитимните програмни страни. На 10 октомври Университетът взе участие в инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) с Информационен Еразъм+ ден, включващ запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и с резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово в сферата на образователната мобилност за граждани. erasmusdays1
Своя опит и впечатления споделиха студенти-участници в програма „Еразъм+“: Ароа Мартин Дел Пино, студентка от Университета в Малага, Испания, обучаваща се през текущия семестър във факултет „Стопански“ на ТУ – Габрово и Виктор Цветков, специалност „Мехатроника“, участник в програмата за двойни дипломи за степен „бакалавър“ с Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия. Посетителите на събитието получиха информационни материали за възможностите на програма „Еразъм+“, критериите и условията за участие.
Галерия на предишни и настоящи участници в програма „Еразъм+“ от ТУ – Габрово, както и на гостуващи Еразъм+ студенти и преподаватели, може да бъде разгледана на фейсбук-страницата TU-Gabrovo / Erasmus+

 

erasmusdays3   erasmusdays4

 

 

 

 

 

 

 

DAAD, съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставя за академична 2019/2020 година възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени, като предлага следните видове стипендии:

- за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
- летни курсове за студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение;
- изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни – до 6 м., годишни – от 7 до 12 месеца; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство в България и в Германия);
- стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени (от 1 до 3 месеца);
- повторна покана за бивши стипендианти (от 1 до 3 месеца);
- двустранен обмен на учени (от 7 дни до 3 месеца).

Повече информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване може да бъде открита на интернет страниците на DAAD: http://www.daad.de, на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и на фейсбук страницата на Посолството https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

 

Plakat ErasmusDaysТехнически университет – Габрово и през 2019 година се включва в инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия.
Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 10 октомври от 14 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека.
Инициативата цели да представи Европейските ценности и да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата
Информационният Еразъм+ ден в ТУ – Габрово включва запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово за мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни по програма Еразъм+, ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование”.
Студенти от ТУ – Габрово и чуждестранни техни колеги, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+ ще споделят впечатления и опит от краткосрочните си пребивавания в университетите-партньори.
В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.
Всички участници / крайни ползватели по различните дейности по програмата (студенти, преподаватели, служители) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmysDays.
Поканени са всички студенти, преподаватели и служители на ТУ – Габрово, както и всички граждани, представители на бизнеса и медиите, които проявяват интерес.
Организатори: Университетски център за международни и национални програми и проекти и Студентски съвет при Технически университет – Габрово.

 

                                   Европейска нощ на учените 2019
European Night LogoТехнически университет - Габрово      

 На 27 септември в Технически университет - Габрово беше отбелязана Европейската нощ на учените.
Фоайето на Университетската библиотека се превърна в място за празник на науката с щандове за демонстрации и експерименти, обединени под наименованието - наука в града REFRESH.
Учениците от СУ „Райчо Каролев; ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“; ПТГ „д-р Н. Василиади“ и възпитаниците на детска градина „Мики Маус“ за няколко часа се потопиха в света на науката чрез демонстрираните научни изследвания и експерименти.
Търсеха отговори на различни въпроси: от кога и за какво се използва морзовата азбука и как се разшифроват точките и тиретата на тази азбука?
Баба ми слушала ли е музика изобщо? И как е ставало това? Коя технология е изобретена първо - магнетофонна лента, касета, дискета, телефон с шайба или грамофон?
Дали задачите, които ни поставят учените на ТУ-Габрово въобще имат някакво решение?
Какво е виртуална реалност? Колко ли е сложно да управляваш дрон? Сигурно и аз мога да го правя или поне ще опитам!
Участниците бяха разделени на отбори и посетиха демонстрационните постановки, обособени в пет бази.
Посетителите се запознаха с приложението на концепцията за интелигентен дом и интернет на нещата. Научиха как домашните уреди могат да бъдат умни и автоматизирани и как те могат да комуникират помежду си. Всички опитаха да управляват домашни уреди чрез едно единствено приложение, разработено от учените на ТУ-Габрово.

European Night 1 European Night 3 European Night 4    
         
European Night 5 European Night 6 European Night 7    


Огромен интерес предизвикаха и демонстрациите, при които посетителите управляваха силата на светлината чрез телефон. Чрез гласа си участниците променяха цвета на лампи и системи за осветление, за първи път видяха приложението на електромагнитната левитация и безжично пренасяне на енергия в осветителната техника. Много въпроси предизвика съвременното LED улично осветление с фотоволтаично (PV) захранване от слънчева светлина.
В пета база младите изследователи управляваха роботи чрез пляскане с ръце и се запознаха с приложението на роботите и автоматизираните системи в нашето ежедневие.
Въпреки наситената програма гостите на ТУ-Габрово продължиха с персонални обиколки на лаборатории.
Най-любопитни се оказаха учениците от СУ „Райчо Каролев“. Те посетиха всички отворени лаборатории в ТУ-Габрово. Запознаха се със системите за охрана и контрол в училищата, в домовете и на работните места, както и с принципите им на работа и видяха индустриален робот, автоматизирани системи и роботизирани машини.
Значителни знания в областта на възобновяемите енергийни източници показаха учениците от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“. Специално за тях беше отворена лабораторията за фотоволтаични панели, намиращи се на покрива на Технически университет-Габрово, електролизатори, водородна горивна клетка.
За организаторите на това събитие остана удовлетворението, че са запалили искрата на познанието в голяма част от бъдещето на Габрово и надеждата да видят сегашните си гости в аулите на Университета като бъдещи студенти.
Проектът REFRESH (Relate, Experience, Find Research Everywhere and Share) за Европейска нощ на учените в България се финансира от Европейската комисия по дейностите "Мария Склодовска-Кюри", договор №818879.
Технически университет-Габрово изказва благодарност на всички ученици, деца, учители и родители! Ще ви очакваме отново!

 European Night 8    European Night 9    European Night 10
         
 European Night 11    European Night 12    European Night 13

 

 

                       

На 16.09.2019 г. Технически университет-Габрово за 55-та поредна година посрещна своите първокурсници. В препълнененото фоайе на Университетската библиотека студентите на ТУ-Габрово бяха посрещнати от Ректора - проф. дтн инж. Райчо Иларионов и бяха поздравени от инж. Лена Георгиева и инж. Николинка Хинкова. Приветствие към всички първокурсници отправи и студентът Изабела Йонкова, ОКС „Магистър“, специалност „Публична администрация“. Ръководството на университета пожела на първокурсниците много успехи и упоритост, а студентите бяха посрещнати и от обучаващите катедри.
На добър час студенти и колеги!

 

otkrivane na akademichnata 2019 1   otkrivane na akademichnata 2019 2   otkrivane na akademichnata 2019 3
         
otkrivane na akademichnata 2019 4   otkrivane na akademichnata 2019 5   otkrivane na akademichnata 2019 6

Първа Копка

5 Септември 2019, 12:26 pm
Публикувана в Последни новини

СТАРТИРАХА РЕМОНТНО-ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИТЕ РАБОТИ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 –
ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ
„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“

На 5 септември 2019 г. във Вила 2 на Технически университет-Габрово, се проведе официална церемония „Първа копка“, с която стартира преустройство на сграда за изследователски лаборатории, семинарни зали и координационни офиси, а така също и на специализирана лаборатория и производствено хале, които се намират в непосредствена близост до нея по проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.
Официални гости на церемонията бяха Областния управител на Област Габрово, Кмета на Община Габрово, Изпълнителния директор на Изпълнителна Агенция ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” и ръководител на управляващия орган на ОП „НОИР“.
На мероприятието присъстваха асоциираните партньори по проекта и медии.
Приветствия към присъстващите отправиха проф. дтн инж. Иларионов и госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово.
Проф. Иларионов подчерта, че основните дейности на проекта предвиждат извършване на пазарно-ориентирани научни изследвания от водещи изследователи и техните екипи в две направления: „Интелигентни мехатронни системи и технологии“ и „Енергоспестяващи системи и чисти технологии“. Проектът е на обща стойност 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране, осигурени по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.
В Технически университет - Габрово, в рамките на 4 лабораторни комплекса, ще бъдат изградени 14 лаборатории. Общата стойност на строително-монтажните работи е 1 823 602 лв.
След приключването на ремонтните дейности, в рамките на проекта е предвидено в лабораториите да бъде инсталирано и пуснато в експлоатация новозакупено оборудване на стойност над 4 800 000 лева.
Техниката в новоизградените лаборатории ще е в съответствие с най-добрите световни стандарти и практики и ще даде възможности за създаване на ползотворни партньорства и осъществяване на научна и научно-приложна дейност с научни организации от страна и чужбина, с бизнес организации, правителствени и неправителствени институции. В следствие на изградената научна инфраструктура ще се насърчи развитието на приложната наука и иновации в областта на мехатрониката и чистите технологии за създаване на икономически растеж, качествени работни места и подпомагане разрешаването на националните, европейските и световните предизвикателства пред обществото.
В лабораторен комплекс «Енергоспестяващи системи и технологии за проектиране и производство на високотехнологични продукти» ще се обособят 4 лаборатории, в които по-същественото оборудване ще включва 5-осен струго-фрезови център, 3D принтер за работа с метал, електронно-лъчева CNC система за заваряване във вакуум, машина за статични и динамични изпитания на материалите.
В лабораторен комплекс «Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол» ще бъдат изградени 2 лаборатории, оборудвани с рентгенов дифрактометър за изследвания на структурата и свойствата на материалите, както и 3D измервателни системи за статични и динамични измервания.
В 6 нови лаборатории, част от лабораторен комплекс «Интелигентни енергоспестяващи системи и технологии», ще се реализират научни и приложни изследвания за създаване на методи и средства за решаване на енергийни и инфраструктурни проблеми, свързани с масовата електромобилност, безконтактни предаватели на електрическа енергия, електрокомпоненти и системи с приложение в индустриалния сектор, екологични, енергоспестяващи и електромагнитно съвместими светлотехнически, LED и ВЕИ компоненти и технологии, енергоефективни системи и технологии при използване на топлинна и хидравлична енергия и възобновяеми енергийни източници, задвижващи и позициониращи системи.
Научният пакет „Електроника и сензорика“ ще включва 2 лаборатории за разработване на сензорни елементи за влажност, газове и температура и микроелектронни и микропроцесорни устройства и системи.
В голяма част от оборудването ще бъде инсталиран приложен софтуер, а освен това за нуждите на научните програми ще се закупи допълнително специализиран софтуер на стойност над 150000 лева.
Госпожа Таня Христова – кмет на Община Габрово подчерта значимостта на проекта за развитието на иновациите, бизнеса и научните изследвания в гр. Габрово. „Този проект е израз на доверието към ТУ-Габрово и е залог, за начина по който ще вървим заедно, за да развиваме индустрията и технологиите в нашия град“ – сподели още госпожа Христова. След пожеланията за успех в начинанието на госпожа Христова, проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово и ръководител на екипа за управление на проекта и господин Антон Иванов, представител на БИЛД ИНВЕСТ ООД, отговаряща за строително-монтажните работи направиха символична „първа копка” на строителния обект.

 

parva kopka 1   parva kopka 2   parva kopka 3
         
parva kopka 4   parva kopka 5   parva kopka 6
         
parva kopka 7   parva kopka 8   parva kopka 9
         

Стипендии на Фондация „Еврика”

3 Септември 2019, 12:50 pm
Публикувана в Последни новини

 

Уважаеми студенти,

Фондация „ЕВРИКА” обявява конкурс за студенти, които ще получават годишни именни стипендии в размер на 2 300 лв. в следните области:
- Компютърни науки на името на Джон Атанасов;
- Математика на името на акад. Никола Обрешков;
- Физика на името на акад. Георги Наджаков;
- Химия и химични технологии на името на акад. Ростислав Каишев;
- Медицина и биология на името на акад. Методи Попов;
- Аграрни науки, вкл. ветеринарни науки и горско стопанство на името на акад. Дончо Костов;
- Инженерни науки в областта на електрониката, автоматизацията и електротехниката на името на акад. Димитър Мишев;
- Инженерни науки в областта на машиностроителните технологии на името на акад. Ангел Балевски;
- Строителство и архитектура на името на Кольо Фичето;
- Икономика на името на акад. Евгени Матеев.
В резултат на постъпило целево дарение, за първа година след конкурс и по правилата за отпускане на именни стипендии ще се определи още един носител на специална стипендия „Акад. Александър Теодоров – Балан” в размер на 2 300 лв. за студент по българска филология и литература.
Право на кандидатстване за именните стипендии на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан” имат български студенти в български университети в определените области, съгласно именоването на стипендиите, завършили най-малко втори курс от обучението си с успех по учебни години, не по-малък от мн. добър (5.00), записани за редовно обучение в университетите по предвидения ред за учебната 2019/2020 година.
Най-добрите кандидати по документи ще бъдат поканени на среща-разговор със специализирано жури, което окончателно ще се произнесе за съответните носители на десетте именни стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан”.
Кандидатите за именните стипендии и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан” трябва да подадат или изпратят във Фондация „ЕВРИКА” /1000 София, бул. „Патриарх Евтимий“ № 1/ от 01.09.2019 г. до 15.10.2019 г. следните документи:
1. Формуляр по образец;
2. Заявление (свободен текст) за желанието за участие в конкурса за получаване на именна стипендия на Фондация „ЕВРИКА” и стипендията „Акад. Александър Теодоров – Балан”;
3. Уверение от университета за успеха по учебни години и записването за новата учебна 2019/2020 година;
4. Копие от документи, удостоверяващи участие и класиране в национални и международни конкурси, олимпиади и конференции, публикации в научни издания и други такива за постижения на кандидата в овладяването на съответните науки, изява на творчество и други;
5. Есе на тема „Моето бъдеще на специалист – мечти, планове и реалност” /до 3 страници /.
За допълнителна информация и уточнения може да звъните на тел. (02) 9813799; 9815483; 9815181, както и да ползвате адресите: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.; Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. и на http://www.evrika.org/?p=3377

 

Основни правила за отпускане на стипендии

 

 

На 2 август 2019 г. в Конферентната зала на библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе работна среща с участието на доц. д-р Евгени Евгениев, отговарящ за сектор „Наука“ в Постоянното представителство на Република България и проф. Костадин Костадинов, съветник на министъра на образованието и науката.
В рамките на срещата беше представен анализ на конкурентоспособността на българската наука в „Хоризонт 2020“ и рамката на бъдещата „Хоризонт Европа“ (мисии и партньорства, клъстери, подкрепа за групата на разширяването и др.). Разгледани бяха съществуващите партньорства между наука и бизнес в България и обратна връзка за бъдещи перспективи за участие в публично-частни партньорства в Европа в периода 2021-2027 г. Представителите на различни институции и преподавателите получиха консултация относно процесът на стратегическо планиране за бъдещата програма за учените и се проведоха дискусии за възможните лостове, които могат да се използват в Брюксел за по-добро позициониране на българските научни организации и университети. Повече информация за събитието може да намерите тук.

horizont 2020 1   horizont 2020 2

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Втори прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Краен срок за подаване на заявленията: 30.09.2019 г. , 17.00 часа (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав
Съгласие за за обработка на личните данни във връзка с преподавателска мобилност