Последни новини

Последни новини (60)

 

Уважаеми госпожи и господа,

Каним Ви да присъствате на тържествен Академичен съвет по случай 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и удостояване на проф. д-р инж. Емил Колев, преподавател в Университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия, с почетното звание „Доктор хонорис кауза” на ТУ - Габрово на 22.05.2019 г. /сряда/ от 15.00 ч. в Университетска библиотека. На мероприятието ще бъдат наградени студенти за високи постижения и отличен успех, преподаватели и служители за 30-годишна дейност в Университета, и пенсионирани през годината преподаватели.

Технически университет - Габрово ще организира и традиционен спортен празник за студенти, преподаватели и служители, който ще се проведе в местността „Соколски манастир” на 23.05.2019 г. /четвъртък/ от 10.00 ч.

Ще се радваме, ако имате възможността да присъствате на проявите.

От Ръководството на Университета

Науката среща регионите

24 Април 2019, 12:01 pm
Публикувана в Последни новини

 

На 23 и 24 април 2019 г. в библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе ХХI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Вторият ден на конференцията беше посветен на проект „Науката среща регионите“, в който Община Габрово е една от двете български организации, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия.
Доц. Железаров – Зам.-Ректор на ТУ-Габрово и водещ координатор на проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ взе участие в конференцията, в панел „Регионални и местни политики за енергийна ефективност и адаптация на климата“. Доц. Железаров представи инициативите на Технически университет –Габрово в област „Мехатроника и чисти технологии“ – един от четирите сегмента от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., разработена от Министерството на икономиката. В рамките на конференцията беше представен проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, чрез който ще се създадат интелигенти и устойчиви научно-приложни иновации, отговарящи на съвременните предизвикателства.

 

Science meets regions 3   Science meets regions 2
Science meets regions 4   Science meets regions 1

 

На 12.04.2019 г. на официално посещение в ТУ-Габрово бяха г-н Изет Волкан – Председател на търговско-промишлена палата в гр. Чорлу, Р. Турция, Главния секретар на палата –г-н Ибрахим Карагьоз и г-н Ахмет Юзгюн – Директор на Областна дирекция на младежта и спорта на Текирда, Р. Турция. Проф. Иларионов представи ТУ-Габрово пред гостите и сподели за новите инициативи в областта на обучението, проектната дейности и международното сътрудничество. Гостите посетиха лабораториите и корпусите на Университета и се запознаха с условията за обучение на студентите.

Бяха обсъдени идеи за съвместно сътрудничество и възможности за развитие на бъдещи инициативи.

deligacia 1   deligacia 2
deligacia 3   deligacia 4

 

50 godini tu gabrovoКатедра „Електроника“ чества своя 50 годишен юбилей на 5 април 2019 г. На юбилея присъства ръководството на Университета и факултет „Електротехника и електроника“, настоящи и бивши преподаватели, представители на фирмите АПРОНЕКС,  АМК,  ЕЛНА, Шнайдер Електрик,  Ултрафлекс, ДMтех, Squilline , Унитраф, SMA Електроникс.
Катедра “Електроника” е основана по предложение на Ръководството на Висшия Общотехнически Задочен Институт (ВОЗИ) – Габрово и лично на тогавашния му ректор доц. Весел Савов с първоначално наименование “Полупроводникова и промишлена електроника” със Заповед № 2338 от 15 май 1968 година на Министъра на Народната просвета на Народна Република България. Предложението за създаване на катедра „Електроника” е подкрепено и от Съвета на директорите на промишлените предприятия в Габрово и окръга, като всички институции и предприятия в Габрово оказват голяма материална, кадрова и морална подкрепа при създаването и развитието на катедрата.
Настоящият ръководител на катедрата проф. Николай Маджаров, изказа специални благодарности към дългогодишните преподаватели, завършили своят трудов път в катедрата-юбиляр - проф. Тодор Тодоров,  проф. Иван Колев, доц. Христо Хинов, доц. Димитър Гиргинов, доц. Цани Цанев, доц. Пенчо Георгиев,  доц. Христо Караилиев, доц. Андрей Кирчев, доц. Иван Савчев, доц. Петко Жечев, гл. ас. Стефан Милчев, гл. ас. Стефан Станев, доц. Велимира Тодорова и доц. Минчо Симеонов. Това са хора, отдали младостта си, цялата си творческа сила и енергия и свързали своя жизнен път със създаването и развитието на катедра „Електроника”, за което пазят в сърцата си, свиден спомен от живота си в катедрата и в Университета.
От създаването на катедрата са дипломирани  над 7000 инженери и защитени над 50 дисертации. Инженерите, дипломирани в катедра „Електроника“, намериха успешна професионална реализация в различни фирми, както у нас, така и в чужбина - Англия, САЩ, Канада, Германия и др. Най-добрите от тях са водещи специалисти във фирмите АМК, Апронекс, Дейзи Технолоджи, Елна, Конселт,  Мехатроника, SMA ЕЛЕКТРОНИКС, Ники Пласт,  Спарки, Стемо, STS, Унитраф и др.
За да отговори на новите тенденции и изискванията на икономиката в страната, от тази година катедра „Електроника“ разкри нова специалност, „Промишлена и автомобилна електроника“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Една от тенденциите в катедрата през целия период на развитието ѝ е да се поддържат много добри връзки с фирмите, с цел по-добрата практическа подготовка на студентите и по-лесната им адаптация при реализация в професията.  Във връзка с това през годините фирмите от областта на електрониката и автоматиката „Джонсън Контролс” – България и ZMDI – Варна спонсорираха създаването на две научно-изследователски лаборатории. В чест на петдесет годишния юбилей бяха разкрити още две лаборатории на фирмите – Шнайдер Електрик и Ултрафлекс, което е всъщност най- големият подарък за катедрата на този юбилей.
През последните години се оформи едно ново научно направление  в катедра „Електроника“ - безконтактното предаване на електрическа енергия. Извършени са разработки  и внедрявания във фирмите Tetrа Pak, Италия и Herrmann, Германия, които са  защитени с три патента.  Тези резултати послужиха за реализирането на Европейски проект “FASTINCHARGE”, финансиран по Седма рамкова програма (FP7) в периода 2012-2015г. - Безконтактен заряд на електрически автомобили в статичен и динамичен режим.
Независимо от редуцирания състав, колективът на катедра „Електроника“ продължава традициите, на задълбочени научни изследвания и иновативни решения. Тези интереси намират отражение в значителна публикационна дейност, като за последните десет години, преподавателите от катедрата имат участие в над 200 научни публикации и 25 учебници и учебни пособия. Участвали са в пет европейски проекта.
Колективът на катедрата изказва благодарност и уважение към труда на всеки един от бившия и настоящ академичен състав на Технически Университет-Габрово, партньори и приятели на катедрата,  допринесли за постигнатите високи резултати в учебната и научна дейност и международното сътрудничество. Това е основата и залог за бъдещи успехи през следващите десетилетия.
И както е редно за един такъв юбилей, тържеството продължи с приветствия, спомени,  празничен коктейл и много настроение.

  

 

 

ОТКРИТА Е
ПЪРВАТА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПРОЕКТ
BG05M20P001-1.002-0023 - ЦЕНТЪР ЗА КОМПЕТЕНТНОСТ

„ИНТЕЛИГЕНТНИ МЕХАТРОННИ, ЕКО- И ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИИ“


На 04.04.2019 г. в Технически университет – Варна беше открита първата лаборатория по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.  Лабораторията „Изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения“ е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“ и се намира в зала 514а в сградата на Електротехническия факултет на Технически университет - Варна. За целите на научно-изследователската работа са купени 3 хидрофона (подводни микрофони) на датската фирма Brüel&Kjær тип 8104; 4-канален усилвател на слаби хидроакустични сигнали (от хидрофони) - Bruel&Kjaer модел 2692-А “NEXUS”  и термографска камера - Testo 890-2. За апаратурата са инвестирани 222 000 лв.

На откриването на лабораторията присъстваха представители на: Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“; Българската национална асоциация по корабостроене и кораборемонт; Център по хидро- и аеродинамика – БАН; Институт по океанология – БАН; Институт по рибни ресурси –БАН, медии, представители на бизнеса и заинтересовани страни.

Лабораторията беше открита от проф. д-р инж. Вълчев – Ректор на ТУ-Варна и проф. дтн инж. Райчо Иларионов – Ректор на ТУ-Габрово. Проф. Вълчев сподели, че ТУ-Варна има традиции и опит в морските технологии, а научния екип на лабораторията ще бъде разширен с докторанти и млади учени. Двамата ректори споделиха виждането, че чрез проекта ще се засили връзката бизнес-научни изследвания университети, което ще се отрази на развитието на икономиката и обществото.

 

IMG 20190404 140301
 
 IMG 20190404 140402   IMG 20190404 140441 BURST001 COVER 
         
 IMG 20190404 142712    IMG 20190404 144734    IMG 20190404 142829 1

 

Прессъобщение за медиите.

 

 

 

Третото издание на Национален ден на кариерата в Технически университет — Габрово се проведе на 3 април 2019г. Събитието, което беше открито от Зам.-ректора по учебна дейност проф. Анатолий Александров, премина под мотото „Добра кариера. Добър живот”. Сред участниците бяха представители на бизнеса, образованието и местната власт, като се включиха утвърдени компании, сред които ABB Bulgaria, Либхер-Хаусгерете Марица, ХРАНИНВЕСТ-ХМК, Behr-Hella Thermocontrol, Vivacom, Представителство на Европейската комисия в България, Кауфланд България ЕООД енд Ко КД, IMI Bulgaria, БДЖ - Пътнически превози ЕООД, Metal Technology Group и други.

Инициативата, организирана от Job Tiger и Университетски кариерен център, се проведе във фоайето и конферентнтата зала на Университетската блиотеката на ТУ-Габрово. Предвидената площ се оказа недостатъчна за всички желаещи посетители. Общо 28 фирми от цялата страна представиха информация относно предлаганите от тях програми за стаж и професионално развитие. Основната част от посетителите бе съставена от студенти, които отправиха своите въпроси към представителите на фирмите и се запознаха с тенденциите на пазара на труда. От своя страна компаниите имаха възможността да представят свои свободни работни позиции и стажантски програми пред млади и амбициозни специалисти.

Националният ден на кариерата в ТУ-Габрово е част и от съвместната стратегия на общината и ТУ - Габрово за повишаване нивото на подготовка на младите кадри.

 

den na karierata 1 2019   den na karierata 4 2019   den na karierata 3 2019
         
den na karierata 6 2019   den na karierata 5 2019   den na karierata 2 2019

turcke 1 n

Студентите Инна Цанева и Изабела Йонкова от специалност „Публична администрация“, Северина Мишева - специалност „Социални дейности“ и Веселин Христов от специалност „Индустриален мениджмънт“ взеха участие в VIII Международен конгрес за студенти, организиран от Университета „Малтепе“. Международният конгрес бе посветен на темата за „Младежта, бизнесът и обществото“ и в него взеха участие студенти от цял свят, изучаващи бизнес и управленски науки.

Студентите от ТУ-Габрово представиха своите разработки: „Маргинализацията и социалното изключване“ с автор Северина Мишева; „Маркетинговите изследвания като част от интегрираната система за управление на логистиката“ – Веселин Христов и „Актуално състояние на младежката безработица в Република България“ с автори Инна Цанева и Изабела Йонкова.

 

turcke 3 n   turcke 2 n   turcke 4 n

 

 

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 08.03.2019 г., на основание чл. 17, ал. 2 и ал. 5 от Етичния кодекс на Технически университет-Габрово

С В И К В А М

Общо събрание на служителите в Технически университет-Габрово на 19.03.2019 г. от 15:00 часа в зала 3311, сграда „Ректорат“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на член на Етичната комисия от служителите в Технически университет-Габрово.

2. Текущи.

Предложения за кандидатури са приемат в писмен вид в служба „Деловодство“ на ТУ-Габрово до 16:00 часа на 18.03.2019 г.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. РАЙЧО ИЛАРИОНОВ

Ректор на Технически университет-Габрово

 

На 21 февруари в библиотеката на Технически университет – Габрово се проведе Европейски ден на индустрията. Основните акценти бяха фокусирани върху предизвикателствата на индустриалната трансформация и необходимостта от изграждане на култура за иновации в условията на нова дигитална среда. Водещи експерти представиха добър опит и решения в сферата на политиките за иновации и дигитализация. В рамките на отворената дискусия се обсъдиха теми, свързани с  ролята на иновационните центрове в България, стимулирането и трансфера на таланти между университетите и бизнеса, промяната на пазара с иновациите на бъдещето, дигитализацията като фактор за успех и политики за растеж и устойчивост на европейската промишленост.


Специален акцент беше поставен върху роля на научните организации в индустриалната трансформация. Пред участниците беше представен проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии". Доц. Железаров обобщи добрите практики на ТУ-Габрово като бенефициент по Процедура BG05M2OP001-1.002  „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“, финансирана от ОП „НОИР“, чрез Европейския фонд за регионално развитие и представи идеите за създаване на Технологичен парк при ТУ-Габрово.


Проектът BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии" има за цел изграждане на устойчиво функциониращ  национален Център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес, се намират в ефективно и динамично взаимодействие, основаващо се на споделени стратегии, силни и конкретни ангажименти и съвместни научни проекти и партньорство. Продължителността на проекта е от 30.03.2018 г. до 30.11.2023 г. Общата стойност на проекта е 23 569 719, 17 лева, от които 20034261,29 лв. европейско и 3535457,88 лв. национално съфинансиране.

 

20190221 evropeiski den na industriata 1   20190221 evropeiski den na industriata 2   20190221 evropeiski den na industriata 5   20190221 evropeiski den na industriata 3   20190221 evropeiski den na industriata 4

 

 

 

На 24.10.2019 г. В конферентната зала на Библиотеката на ТУ-Габрово се проведе месечна среща между УО на ОП НОИР и екипа за управление на проект BG05M2OP001-1.002-0023 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".


 На работната среща бяха обсъдени въпроси, свързани с текущото изпълнение на проекта, срещани трудности при работа с ИСУН 2020; напредъка на обявените до момента обществени поръчки, подготовка на планираните обществени поръчки до края на 2019 г.  и подготовката на първия междинен отчет по проекта.

 

20192401 smeest 1     20192401 smeest 2     20192401 smeest 3
 
20192401 smeest 4