16 Ное 2018

16-17 ноември 2018 г. Втори информационен ден по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

 

В рамките на традиционната международна конференция УНИТЕХ`18 в Технически университет- Габрово ще се проведе кръгла маса и дискусия по проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“.

С участието на световноизвестни учени и международни партньори ще се дискутират актуалните изследвания в областта на мехатронните, еко- и енергоспестяващи технологии.

Ще се проведе дискусия относно напредъка на проекта и осъществените дейности.