ВСТЪПИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по проект BG05M20P001-1.002-0023 – Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“

29 Май 2018, 9:44 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 699 пъти Последно променена в Понеделник, 18 Юни 2018 11:36

Във връзка с изпълнението на проект Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, Договор № BG05M20P001-1.002-00238/30.03.2018 г., финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие, ще се проведе встъпителна пресконференция за представяне на проекта на 15.06.2018 г. от 15.00 в конферентната зала на Библиотеката на Технически университет – Габрово.

Каним представителите на медиите и всички заинтересовани страни да присъстват.

                                                         ПРОГРАМА
14.30 - 15.00     Регистрация на участниците
15.00 - 15.30     Откриване, представяне на участниците
15.30 - 16.00     Представяне на предвидените дейности и очаквани резултати по проекта
16.00 - 16.30     Дискусия

Покана за събитието

Оценете
(0 гласа)