СЪОБЩЕНИЕ ЗА СТИПЕНДИИ ПО ПМС № 90/2000 г.

25 Май 2018, 7:34 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 1209 пъти Последно променена в Понеделник, 28 Май 2018 07:45

 

Технически университет – Габрово
обявява допълнителен прием на документи за стипендии по показател „среден семестриален успех” на студенти, обучаващи се в специалности по приоритетни професионални направления през летния семестър на 2017/2018 учебна година

 

Изисквания към студентите:
- Да се обучават в специалности от приоритетните професионални направления, включени в списъка по чл. 9, ал. 8 от ЗВО, редовна форма на обучение /с изключение на приетите по реда на чл. 9, ал. 3, т. 6, буква „б” и чл. 21, ал. 2 и 3 от ЗВО/.
-  Да са положили успешно всички изпити до момента на кандидатстване.
- Средният успех от предходните два семестъра - летен на учебната 2016/2017 и зимен семестър на учебната 2017/2018 година, за студентите първи курс – успеха от предходния семестър на учебната 2017/2018 година, да не е по-нисък от 4,00.
- Да не са прекъснали или повтарящи учебната година, с изключение на повтарящите поради болест и студентките-майки, прекъснали поради бременност, раждане и отглеждане на дете.

 

Документи за кандидатстване:
-  Искане – декларация за отпускане на стипендия – купува се от книжарницата.
- Уверение с изчислен успех от съответната факултетна канцелария.
-  Разпечатан IBAN на сметка, която да е лична на студента, в български лева и открита в банка в страната.

 

Подаването на документите се извършва лично в периода от 28.05.2018 г. до 08.06.2018 г. включително в стая № 1015 в сграда Учебен корпус № 1, от 15 до 17 часа всеки работен ден.

 

Обявяване на Класирането – на 12.06.2018 г.

Оценете
(0 гласа)