Прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година

9 Май 2018, 12:42 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 414 пъти Последно променена в Сряда, 09 Май 2018 12:54

ТЕХНИЧЕСКИ  УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО

Университетски център за международни програми и проекти

 сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559

 

О Б Я В Я В А  

 

Прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2018/2019 година в партньорско чуждестранно висше училище.

Изисквания към заявителите:

  1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
  2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
  3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2018/2019 година.

Срок за подаване на заявленията: 29.06.2018г. (стая 3209, сграда Ректорат)

За информация относно програма „Еразъм+”

Или на тел. 066/ 827 559, Надежда Пангелова,

Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав

Оценете
(0 гласа)