Сключен договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии"

4 Април 2018, 11:03 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 1849 пъти Последно променена в Сряда, 04 Април 2018 11:16

logo BG05M2OP001 1 002 0023 С01

Технически Университет Габрово сключи договор за изпълнение на проект BG05M2OP001-1.002-0023-С01 Център за компетентност "Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии".

Проектът е с бюджет: 23 569 719,17 лева. Срок за изпълнение на проекта: март 2018 г. - 31 декември 2023 г.

Бенефициент (партньори по проекта):

  • Технически университет - Габрово;
  • Технически университет – София;
  • Централна лаборатория по приложна физика към БАН – Пловдив;
  • Институт по системно инженерство и роботика;
  • Софийски университет "Св. Климент Охридски";
  • Технически университет – Варна;
  • Институт по електроника – БАН.

Проектът предвижда изграждане на Център за компетентност "Интелигентни мехатронни,  eко- и енергоспестяващи системи и технологии" (ЦК ИМЕЕСТ) чрез обединяване усилията на седем водещи научни организации и университети в България за повишаване нивото на провежданите от тях научни изследвания и успешната комерсиализация на получените резултати в приоритетна за българската икономика област „Мехатроника и чисти технологии“, определена в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 (ИСИС).

Повече информация за проекта тук.

Оценете
(2 гласа)