21 Юли 2017

Приемане на документи за попълване на незаети места и записване

Приемане на документи за попълване на  незаети места и записване: от 21.07.2017 г.

Персонален сайт на кандидат-студента (дата и място за провеждане на изпити, резултати, балообразуване, класиране, записване): umis.tugab.bg/ksp - (достъп:  входящ номер на молбата и ЕГН).
Обявяването на всички списъци при класиранията, разпреде­ле­нието за явяване на изпити и изпитните резултати ще става в сграда  “Ректорат”.

Допълнителна информация можете да получите на тел. 0898 462 282, 827 350

-->