06 Юли 2017

Провеждане на конкурсен изпит по география, икономика и рисуване

Провеждане на конкурсен изпит по география, икономика и рисуване на 06 юли 2017 г. по:

- география, икономика и рисуване

Продължителността на изпита е 4 часа.

Изисквания към явяващите се на кандидатстудентски изпити