04 Юли 2017

Провеждане на конкурсен изпит по български език и литература

Провеждане на конкурсен изпит по български език и литература на 04 юли 2017 г. по:

- български език и литература

Продължителността на изпита е 4 часа.

Изисквания към явяващите се на кандидатстудентски изпити