05 Юли 2017

Провеждане на конкурсни изпити по математика и ОТП

Провеждане на конкурсен изпит на 05 юли 2017 г. по:

- математика

- общотехническа подготовка

Продължителността на изпита е 4 часа.

Изисквания към явяващите се на кандидатстудентски изпити