Проф. д-р инж. Илия Железаров е новият Ректор на Технически университет - Габрово

19 Декември 2019, 12:32 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 594 пъти Последно променена в Четвъртък, 19 Декември 2019 13:34

 

Общото събрание на Технически университет - Габрово избра проф. д-р инж. Илия Железаров, досегашен Заместник-ректор по научноизследователската работа, за Ректор на Университета за мандатния период 2019-2023 г. Пред членовете на Общото събрание проф. д-р Железаров сподели:
"Благодаря Ви за гласуваното доверие, поемам ангажимента, че в работата си ще се основавам на декларираните принципи на законност, академична етика, диалогичност и толерантност, прозрачност и информираност, ясни правила за академично израстване, професионализъм, инициативност, екипна работа в полза на Университета.
Вярвам, че с обединени усилия, можем да подобрим средата в която работим, равнището на подготовка на студентите и докторантите, резултатите от научноизследователската работа.
Основание за това ми дава 55-годишната стабилна основа, върху която можем да надграждаме и да продължим устойчивото развитие на нашия университет."
Проф. д-р инж. Илия Железаров е завършил ВМЕИ - Габрово през 1994 г., специалност "Механично уредостроене", от 1995 г. е асистент, по-късно старши асистент (1998 г.) и главен асистент (2006 г.) по „Метрология и измервателна техника“ в катедра „Машиностроене и уредостроене“ на Технически университет - Габрово. От 2007 г. заема академичната длъжност доцент, а от декември 2019 г. е професор в областта на метрологията и метрологичното осигуряване.
От 1999 година е ръководител на Българо-германски институт по управление на качеството и промишлен мениджмънт.
През периода 2012 - 2019 година е Заместник-ректор на Технически университет - Габрово.

 

Оценете
(1 глас)