Технически университет-Габрово празнува 55 годишнина

18 Ноември 2019, 6:40 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 456 пъти Последно променена в Вторник, 19 Ноември 2019 09:43

 

gramota ot prezidenta 55 godiniС поредица от събития Технически университет - Габрово отбеляза 55 години от създаването си. Официални гости на мероприятията бяха: Валентина Танева – съветник по образование, наука и иновации на Президента на Република България, Таня Христова – кмет на Община Габрово, Невена Петкова – областен управител на Област Габрово, представители на Министерството на образованието и науката, проф. Такаки Ишида – заместник ректор на университет „Сейджо“, Япония, ректори на висши учебни заведения в България, директори и представители на Българска академия на науките, ректори, доктор хонорис кауза и делегации от над 15 чуждестранни партньорски университета, съветът на настоятелите на ТУ-Габрово, представители на бизнес организации, образователни, научни и културни институции от страната и региона.
Над 40 институции, университети и бизнес организации от страната и чужбина поздравиха ТУ-Габрово по повод празника с уважение към постигнатото и пожелания за успех в бъдещите начинания.
ТУ-Габрово посрещна 55-та си годишнина с подписването на нов договор за сътрудничество с университета „Сейджо“, Япония. На официална церемония, в присъствието на кмета, областния управител, делегации от България и чужбина се подписа договор за сътрудничество между двете институции в областта на образованието и научните изследвания.
По повод 55-годишнината от създаването си и във връзка със значимия принос на Университета към обучението и формирането на научен и експертен потенциал в областта на техническите науки, както и за създаването на високо ниво на качество във висшето образование и въвеждане на добри академични практики, Технически университет - Габрово получи плакет „Св. Св. Кирил и Методий“ от Президента на Република България.
В приветственото си слово проф. дтн инж. Райчо Иларионов благодари на бившите и настоящи преподаватели, изследователи, докторанти и студенти на ТУ-Габрово за изминатия път. „Трудът, ангажираността и мотивацията на преподаватели, изследователи, студенти и докторанти е голямото ни предимство" – подчерта проф. дтн инж. Райчо Иларионов.
Приветствия отправиха още – кметът на града, областният управител на Габровска област, акад. Чавдар Руменин от името на Българска академия на науките, проф. Елмар Хайнеман – ректор на университета за приложни науки - Шмалкалден, Германия и доктор хонорис кауза на ТУ-Габрово, проф. Такаки Ишида – зам.-ректор на университет „Сейджо“, Япония, акад. Юрий Кузнецов – доктор хонорис кауза на ТУ-Габрово.
След официалната церемония гостите се насладиха на празничен концерт на ансамбъл „Българе“.
Събитията продължиха с откриване на международната научна конференция УНИТЕХ.
УНИТЕХ е форум, на който по традиция учените от различни области на науката от цял свят обсъждат своите научни постижения и проблеми обособени в 18 тематични направления и повече от 200 доклада.
УНИТЕХ стартира в началото на 21 век и се утвърди като висок научен форум, обединяващ учени от страната и чужбина. Участници в тази международна конференция са учени и изследователи, както от Технически университет - Габрово, така и от други висши училища от страната и чужбина плюс институти и стопански организации.
Днес УНИТЕХ вече е запазена марка на Университета и с всяка изминала година все повече се утвърждава като престижен научен форум. Спазват се правилата за етичен кодекс свързани със свобода на словото, недопускане на дискриминация и нарушаване правата на авторите и рецензентите, съблюдаване и защита на авторските права и интелектуалната собственост, защита на личните данни на потребителите. От 2017 година докладите се рецензират от двама независими рецензенти. Приетите доклади с най-високи оценки се публикуват в онлайн сборник със свободен достъп „УНИТЕХ - Избрани доклади”, който кандидатства за рефериране в световни бази данни за научна информация.
Част от мероприятията бяха свързани с провеждането на информационен ден за напредъка по проект център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, процедура „Изграждане и развитие на центрове за компетентност”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.
На информационния ден присъстваха представители на: Министерството на образованието и науката, управляващия орган на ОП “Наука и образование за интелигентен растеж“; партньорите по проекта, асоциираните партньори и медии.
Основните дейности и постигнатия напредък по проекта бяха представени от доц. Илия Железаров – Зам. Ректор по научноизследователска работа в Технически университет - Габрово и водещ координатор на проекта. В рамките на проекта са предвидени 8 дейности, чрез които ще се постигне основната му цел, а именно: изграждане на устойчиво функциониращ национален център по компетентност, в който трите страни на „триъгълника на знанието“ – образование, научни изследвания и бизнес са в ефективно и динамично взаимодействие.
Проектът предвижда като първи етап реконструкция и модернизиране на сгради или части от тях в ТУ-Габрово, ТУ-София, филиал-Пловдив, СУ „Св. Климент Охридски“ и Институт по роботика при БАН. На този етап са сключени договори на обща стойност 3 815 621,27 лв. без ДДС, от които са изплатени 701,381,63 лв. без ДДС.
Едновременно с реконструкцията на сградите на партньорите по проекта, усилията са насочени и към закупуване, инсталиране и въвеждане в експлоатация на високотехнологично оборудване, специализиран софтуер, инструментариум и обзавеждане, което да спомогне за обособяването и функционирането им в лаборатории, обучителни зали и работни помещения. На този етап има сключени договори за доставка на оборудване на обща стойност 2 713 000 лева без ДДС. Част от договореното оборудване вече е доставено.
В рамките на информационния ден беше подчертан и факта, че е открита първата лаборатория за изследване на подводни шумове, сигнали и вибрации на морски съдове и съоръжения, която е част от лабораторен комплекс „Интелигентни мехатронни системи за измерване и контрол“.
Доставеното оборудване позволява да се провеждат научни изследвания и вече са публикувани 3 статии от получените резултати в авторитетни научни издания. Научните изследвания се реализират от 10 новоназначени изследователи и 31 върхови специалисти.
В рамките на информационния ден участниците проведоха дискусия и уточниха бъдещите научни дейности с оглед постигането на заложените цели на проекта.
Голям интерес предизвика и организираната кръгла маса с основна тема „Индустрия 4.0“.
Дискусии, нови партньорства и бъдещи инициативи бяха договорени в рамките на 55 – годишнината на ТУ-Габрово.

 

55 godini 1   55 godini 2   55 godini 3   55 godini 4
             
55 godini 5   55 godini 6   55 godini 7   55 godini 8
             
55 godini 9   55 godini 10   55 godini 11   55 godini 12
             
55 godini 13   55 godini 14   55 godini 15   55 godini 16

 

 

Оценете
(0 гласа)