Общо събрание на служителите в Технически университет - Габрово

30 Октомври 2019, 1:47 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 398 пъти Последно променена в Сряда, 30 Октомври 2019 14:26

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 30.10.2019 г., във връзка с избора на представители от административния персонал в състава на новото Общо събрание на Технически университет-Габрово, на основание чл. 12, ал. 2 и чл. 74, ал. 1, т. 4 от Правилника за дейността на Технически университет-Габрово

С В И К В А М

Общо събрание на служителите в Технически университет-Габрово на 07.11.2019 г. от 14:00 часа в зала 3311, сграда „Ректорат“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д
1. Избор на представители в новото Общото събрание на Технически университет-Габрово от квотата на служителите.
2. Текущи.

 ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА РУСАНОВА
За Ректор на Технически университет-Габрово
съгл. Заповед З-01-513/29.10.2019 г.

 

 

Оценете
(0 гласа)