Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ -- част от инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays)

14 Октомври 2019, 9:30 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 266 пъти

На 10, 11 и 12 октомври 2019 година, едновременно в различни точки на света, се проведе инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия. Инициативата обхвана 3994 събития, с които бяха представени европейските ценности, ползите от образователната мобилност, положителното въздействие на проектните резултати и значението на програма „Еразъм+“ във всички образователни сектори.erasmusdays2

Технически университет – Габрово е бенефициент на програмата от самото й стартиране в България през учебната 1999/2000 година, осъществявайки мобилност на студенти и персонал от висши училища между легитимните програмни страни. На 10 октомври Университетът взе участие в инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) с Информационен Еразъм+ ден, включващ запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и с резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово в сферата на образователната мобилност за граждани. erasmusdays1
Своя опит и впечатления споделиха студенти-участници в програма „Еразъм+“: Ароа Мартин Дел Пино, студентка от Университета в Малага, Испания, обучаваща се през текущия семестър във факултет „Стопански“ на ТУ – Габрово и Виктор Цветков, специалност „Мехатроника“, участник в програмата за двойни дипломи за степен „бакалавър“ с Университета за приложни науки – Шмалкалден, Германия. Посетителите на събитието получиха информационни материали за възможностите на програма „Еразъм+“, критериите и условията за участие.
Галерия на предишни и настоящи участници в програма „Еразъм+“ от ТУ – Габрово, както и на гостуващи Еразъм+ студенти и преподаватели, може да бъде разгледана на фейсбук-страницата TU-Gabrovo / Erasmus+

 

erasmusdays3   erasmusdays4

 

 

 

 

 

 

Оценете
(0 гласа)