Стипендии на Германската служба за академичен обмен (DAAD)

30 Септември 2019, 12:51 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 313 пъти

 

DAAD, съвместно с Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”, предоставя за академична 2019/2020 година възможност за финансиране на обучението и изследователската дейност на български студенти, докторанти, университетски преподаватели и учени, като предлага следните видове стипендии:

- за продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии);
- летни курсове за студенти в бакалавърска и магистърска степен на обучение;
- изследователски стипендии за докторанти и млади учени (краткосрочни – до 6 м., годишни – от 7 до 12 месеца; стипендии за разработване на докторска дисертация под двойно научно ръководство в България и в Германия);
- стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени (от 1 до 3 месеца);
- повторна покана за бивши стипендианти (от 1 до 3 месеца);
- двустранен обмен на учени (от 7 дни до 3 месеца).

Повече информация за необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване може да бъде открита на интернет страниците на DAAD: http://www.daad.de, на Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий”: www.cmfnd.org, на Посолството на Федерална република Германия: http://www.sofia.diplo.de, както и на фейсбук страницата на Посолството https://bg-bg.facebook.com/DeutscheBotschaftSofia/.

 

Оценете
(0 гласа)