Покана за Информационен ден по програма ЕРАЗЪМ+ -- част от инициативата „Дни Еразъм“ (ErasmusDays)

30 Септември 2019, 10:13 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 415 пъти

Plakat ErasmusDaysТехнически университет – Габрово и през 2019 година се включва в инициативата „Дни на Еразъм“ (ErasmusDays) на Европейската комисия.
Информационният Еразъм+ ден ще се проведе на 10 октомври от 14 часа в Конферентната зала на Университетска библиотека.
Инициативата цели да представи Европейските ценности и да отбележи огромното положително въздействие на Програма „Еразъм+“, едновременно във всички държави по света, които са легитимни за участие в Програмата
Информационният Еразъм+ ден в ТУ – Габрово включва запознаване с дейностите, насърчавани и подкрепяни от програмата и резултатите от изпълнението на приключили проекти на ТУ - Габрово за мобилност на студенти и персонал от висши училища между програмни страни по програма Еразъм+, ключова дейност “Образователна мобилност за граждани”, сектор “Висше образование”.
Студенти от ТУ – Габрово и чуждестранни техни колеги, участвали в проекти по програма ЕРАЗЪМ+ ще споделят впечатления и опит от краткосрочните си пребивавания в университетите-партньори.
В откритата дискусия ще бъдат обсъдени практическите аспекти: условия и възможности за реализиране на краткосрочно обучение (за един или два семестъра) в чуждестранен университет или провеждане на стаж по специалността (за период от 2 до 12 месеца) във фирма, предприятие или висше училище в партниращите по програма Еразъм+ страни; академично признаване на резултатите от мобилността; финансова подкрепа на престоя по време на мобилността; срокове и необходими документи за кандидатстване в чуждестранните университети и фирми.
Всички участници / крайни ползватели по различните дейности по програмата (студенти, преподаватели, служители) се насърчават да споделят техните истории, свързани с Програма „Еразъм+“ в социалните мрежи с хаштаг #ErasmysDays.
Поканени са всички студенти, преподаватели и служители на ТУ – Габрово, както и всички граждани, представители на бизнеса и медиите, които проявяват интерес.
Организатори: Университетски център за международни и национални програми и проекти и Студентски съвет при Технически университет – Габрово.

 

Оценете
(0 гласа)