Втори прием на заявления за преподавателски мобилности и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+” за академичната 2019/2020 година

10 Юли 2019, 2:52 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 279 пъти Последно променена в Сряда, 10 Юли 2019 14:04

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ГАБРОВО
Университетски център за международни програми и проекти
сграда Ректорат, стая 3209, тел.: 827 559
О Б Я В Я В А


Втори прием на заявления за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав по програма „Еразъм+”, проект № 2019-1-BG01-KA103-061312 за академичната 2019/2020 година в партньорско чуждестранно висше училище или друга публична, или частна организация от страни-участнички в програмата, чиято дейност е свързана с пазара на труда или областите на образованието, обучението и младежта.
Изисквания към заявителите:
1. Да са преподаватели или административен персонал в ТУ-Габрово;
2. Минималният брой дни на мобилността е 2 дни без дните за път;
3. Преподавателите и административният персонал имат право на едно участие за академичната 2019/2020 година.
Краен срок за подаване на заявленията: 30.09.2019 г. , 17.00 часа (стая 3209, сграда Ректорат)
За информация относно програма „Еразъм+” : https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=363&catid=63&lang=bg&Itemid=349
https://www.tugab.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=98&catid=63&lang=bg&Itemid=349
Или на тел. 066/ 827 559 - Надежда Пангелова
Заявление за участие в преподавателски мобилности с цел преподаване/обучение и мобилности на непреподавателски състав
Съгласие за за обработка на личните данни във връзка с преподавателска мобилност

 

Оценете
(0 гласа)