Науката среща регионите

24 Април 2019, 12:01 pm
Публикувана в Последни новини
Прочетена 365 пъти Последно променена в Сряда, 24 Април 2019 12:16

 

На 23 и 24 април 2019 г. в библиотеката на Технически университет-Габрово се проведе ХХI-та ежегодна конференция на Общинската мрежа за енергийна ефективност ЕкоЕнергия. Вторият ден на конференцията беше посветен на проект „Науката среща регионите“, в който Община Габрово е една от двете български организации, защитили събития пред Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия.
Доц. Железаров – Зам.-Ректор на ТУ-Габрово и водещ координатор на проект BG05M20P001-1.002-0023 - Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“ взе участие в конференцията, в панел „Регионални и местни политики за енергийна ефективност и адаптация на климата“. Доц. Железаров представи инициативите на Технически университет –Габрово в област „Мехатроника и чисти технологии“ – един от четирите сегмента от Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Република България 2014-2020г., разработена от Министерството на икономиката. В рамките на конференцията беше представен проектът Център за компетентност „Интелигентни мехатронни, еко- и енергоспестяващи системи и технологии“, чрез който ще се създадат интелигенти и устойчиви научно-приложни иновации, отговарящи на съвременните предизвикателства.

 

Science meets regions 3   Science meets regions 2
Science meets regions 4   Science meets regions 1
Оценете
(0 гласа)