Катедра „Електроника“ чества своя 50 годишен юбилей

9 Април 2019, 5:42 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 254 пъти Последно променена в Вторник, 09 Април 2019 05:53

 

50 godini tu gabrovoКатедра „Електроника“ чества своя 50 годишен юбилей на 5 април 2019 г. На юбилея присъства ръководството на Университета и факултет „Електротехника и електроника“, настоящи и бивши преподаватели, представители на фирмите АПРОНЕКС,  АМК,  ЕЛНА, Шнайдер Електрик,  Ултрафлекс, ДMтех, Squilline , Унитраф, SMA Електроникс.
Катедра “Електроника” е основана по предложение на Ръководството на Висшия Общотехнически Задочен Институт (ВОЗИ) – Габрово и лично на тогавашния му ректор доц. Весел Савов с първоначално наименование “Полупроводникова и промишлена електроника” със Заповед № 2338 от 15 май 1968 година на Министъра на Народната просвета на Народна Република България. Предложението за създаване на катедра „Електроника” е подкрепено и от Съвета на директорите на промишлените предприятия в Габрово и окръга, като всички институции и предприятия в Габрово оказват голяма материална, кадрова и морална подкрепа при създаването и развитието на катедрата.
Настоящият ръководител на катедрата проф. Николай Маджаров, изказа специални благодарности към дългогодишните преподаватели, завършили своят трудов път в катедрата-юбиляр - проф. Тодор Тодоров,  проф. Иван Колев, доц. Христо Хинов, доц. Димитър Гиргинов, доц. Цани Цанев, доц. Пенчо Георгиев,  доц. Христо Караилиев, доц. Андрей Кирчев, доц. Иван Савчев, доц. Петко Жечев, гл. ас. Стефан Милчев, гл. ас. Стефан Станев, доц. Велимира Тодорова и доц. Минчо Симеонов. Това са хора, отдали младостта си, цялата си творческа сила и енергия и свързали своя жизнен път със създаването и развитието на катедра „Електроника”, за което пазят в сърцата си, свиден спомен от живота си в катедрата и в Университета.
От създаването на катедрата са дипломирани  над 7000 инженери и защитени над 50 дисертации. Инженерите, дипломирани в катедра „Електроника“, намериха успешна професионална реализация в различни фирми, както у нас, така и в чужбина - Англия, САЩ, Канада, Германия и др. Най-добрите от тях са водещи специалисти във фирмите АМК, Апронекс, Дейзи Технолоджи, Елна, Конселт,  Мехатроника, SMA ЕЛЕКТРОНИКС, Ники Пласт,  Спарки, Стемо, STS, Унитраф и др.
За да отговори на новите тенденции и изискванията на икономиката в страната, от тази година катедра „Електроника“ разкри нова специалност, „Промишлена и автомобилна електроника“ за образователно-квалификационна степен „бакалавър“.
Една от тенденциите в катедрата през целия период на развитието ѝ е да се поддържат много добри връзки с фирмите, с цел по-добрата практическа подготовка на студентите и по-лесната им адаптация при реализация в професията.  Във връзка с това през годините фирмите от областта на електрониката и автоматиката „Джонсън Контролс” – България и ZMDI – Варна спонсорираха създаването на две научно-изследователски лаборатории. В чест на петдесет годишния юбилей бяха разкрити още две лаборатории на фирмите – Шнайдер Електрик и Ултрафлекс, което е всъщност най- големият подарък за катедрата на този юбилей.
През последните години се оформи едно ново научно направление  в катедра „Електроника“ - безконтактното предаване на електрическа енергия. Извършени са разработки  и внедрявания във фирмите Tetrа Pak, Италия и Herrmann, Германия, които са  защитени с три патента.  Тези резултати послужиха за реализирането на Европейски проект “FASTINCHARGE”, финансиран по Седма рамкова програма (FP7) в периода 2012-2015г. - Безконтактен заряд на електрически автомобили в статичен и динамичен режим.
Независимо от редуцирания състав, колективът на катедра „Електроника“ продължава традициите, на задълбочени научни изследвания и иновативни решения. Тези интереси намират отражение в значителна публикационна дейност, като за последните десет години, преподавателите от катедрата имат участие в над 200 научни публикации и 25 учебници и учебни пособия. Участвали са в пет европейски проекта.
Колективът на катедрата изказва благодарност и уважение към труда на всеки един от бившия и настоящ академичен състав на Технически Университет-Габрово, партньори и приятели на катедрата,  допринесли за постигнатите високи резултати в учебната и научна дейност и международното сътрудничество. Това е основата и залог за бъдещи успехи през следващите десетилетия.
И както е редно за един такъв юбилей, тържеството продължи с приветствия, спомени,  празничен коктейл и много настроение.

  

 

Оценете
(0 гласа)