Общо събрание на служители в Технически Университет-Габрово

8 Март 2019, 9:52 am
Публикувана в Последни новини
Прочетена 231 пъти Последно променена в Петък, 08 Март 2019 09:57

ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ-ГАБРОВО

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Днес 08.03.2019 г., на основание чл. 17, ал. 2 и ал. 5 от Етичния кодекс на Технически университет-Габрово

С В И К В А М

Общо събрание на служителите в Технически университет-Габрово на 19.03.2019 г. от 15:00 часа в зала 3311, сграда „Ректорат“ при следния

Д Н Е В Е Н Р Е Д

1. Избор на член на Етичната комисия от служителите в Технически университет-Габрово.

2. Текущи.

Предложения за кандидатури са приемат в писмен вид в служба „Деловодство“ на ТУ-Габрово до 16:00 часа на 18.03.2019 г.

ПРОФ. ДТН ИНЖ. РАЙЧО ИЛАРИОНОВ

Ректор на Технически университет-Габрово

Оценете
(0 гласа)