Обществени поръчки

 

Технически Университет Габрово обявява договаряне без предварително обявление по ЗОП с предмет:

 

„Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода по две обособени позиции:

Обособена позиция №1 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически университет – Габрово”

Обособена позиция №2 – „Доставка на безалкохолни напитки и минерална вода за нуждите на Технически колеж – Ловеч”“

 

 

13.08.2019 г. Връзка към АОП

13.08.2019 г. Решение за откриване

13.08.2019 г. Покана

13.08.2019 г. Документация