Седмично разписание, "ЛЕТЕН" семестър на учебната 2019/2020 год.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Осма седмица 06.04.2020г. до 10.04.2020г.

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ - Девета седмица 13.03.2020г. до 17.04.2020г.

 

Забележки: