Технически университет Габрово открива пазарни консултации по смисъла на чл.44 от ЗОП за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Избор на оператор за предоставяне на фиксирани телефонни услуги“

 

17.05.2019г. Покана

17.05.2019г. Приложение 1 - Техническа спецификация

17.05.2019г. Приложение 2 - Ценова стойност

28.05.2019г. Ценова стойност 1