ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА МАГИСТРИ

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университетГаброво

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2019-2020 г.

  Видове дейности Срокове
първа сесия * 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

 до 15.07.2019 г.       (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

16.07.2019 г.

16.07.2019 г.

16.07.2019 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

16 и 17.07.2019 г.

18 и 19.07.2019 г.

втора сесия 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

 до 30.09.2019 г. (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

01.10.2019 г.

01.10.2019 г.

01.10.2019 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

01 и 02.10.2019 г.

03 и 04.10.2019 г.

* - за попълване на 50 % от местата за прием в професионални направления: 3.4. Социални дейности, 3.7 Администрация и управление, 5.1 Машинно инженерство, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.6 Материали и материалознание и 5.13 Общо инженерство, в рамките на капацитета на професионалното направление.