Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

ГРАФИК ЗА ПРИЕМАНЕ НА МАГИСТРИ

КАЛЕНДАРЕН ГРАФИК

за приемане на студенти в Технически университетГаброво

за образователно-квалификационна степен “магистър”

за учебната 2019-2020 г.

  Видове дейности Срокове
първа сесия * 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

 до 15.07.2019 г.       (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

16.07.2019 г.

16.07.2019 г.

16.07.2019 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

16 и 17.07.2019 г.

18 и 19.07.2019 г.

втора сесия 1

Приемане на кандидатстудентски документи (в съотв. фак. канцелария)

 до 30.09.2019 г. (12:00 часа)

2

Провеждане на конкурсните изпити:

- за спец. от факултет ЕЕ

- за спец. от факултет МУ

- за спец. от факултет „Стопански”

 

01.10.2019 г.

01.10.2019 г.

01.10.2019 г.

3

Записване на приетите за обучение студенти:

-          по държавна поръчка

-          в платена форма на обучение

 

01 и 02.10.2019 г.

03 и 04.10.2019 г.

* - за попълване на 50 % от местата за прием в професионални направления: 3.4. Социални дейности, 3.7 Администрация и управление, 5.1 Машинно инженерство, 5.3 Комуникационна и компютърна техника, 5.6 Материали и материалознание и 5.13 Общо инженерство, в рамките на капацитета на професионалното направление.

Последно на сайта

Предстоящи събития

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2