Технически университет - габрово

Мисия - образование!

Технически университет - Габрово е акредитирано държавно висше училище с 55 годишна история.

Кандидатствайте при нас

Кандидатстудентски прием

Запознайте се с нашите бакалавърски и магистърски програми!

Технически университет - Габрово предлага 17 бакалавърски, 25 магистърски и 26 докторски програми

Вижте всички специалности

Еразъм+

Новата европейска програма за образование и обучение!

Еразъм+ е новата програма на Европейския съюз в областите на образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г.

Вижте още

Център за компетентност “Интелигентни мехатронни, eко- и енергоспестяващи системи и технологии”

Вижте още

Специалност „Мениджмънт на индустриалното предприятие” (МИП)

pic mip 1Професионалната насоченост на специалността и придобитата квалификация удовлетворяват съвременните потребности от инженер-мениджъри с подготовка в областта на общото инженерство, надградена с управленски и организационни компетенции. Завършилите специалността придобиват знания и умения, които им дават възможност да ръководят и да изпълняват оперативни задачи в индустриалните предприятия, както и да развиват собствен бизнес.
Обучението се извършва в редовна и задочна (платена) форма и е с продължителност 2, 3 или 4 семестъра в зависимост от областта на висше образование, професионалното направление и придобитата преди това образователно-квалификационна степен на обучаемите. Курсът на обучение включва задължителни, избираеми и факултативни дисциплини и завършва с разработване и защита на дипломна работа.

Компетенции, които придобиват завършилите специалността:
• Разработване и управление на проекти за индустриално предприятие;
• Управление и контрол на производствени процеси;
• Управление на персонала;
• Изследване, изпитване и оценка на индустриални продукти;
• Управление на техническа документация;
• Приложение на системи за автоматизирано проектиране, планиране и контрол на производството.

Области на реализация на завършилите студенти:
• Специалисти с управленски функции и дейности в бизнес организации от различни сфери на индустрията;
• Ръководни и изпълнителски длъжности в икономико-управленската и общо-инженерната дейности в условията на собствен бизнес;
• Други работни позиции, съответстващи на специалността.

Последно на сайта

Научна дейност

 

 

Научноизследователската дейност в Технически университет - Габрово е проучвателна, аналитична, прогнозна, експертна, развойна, технологична, нормативна, внедрителска и други творчески дейности, които увеличават обема на научните знания.

banner noir logo friends nis baner2 buton izvestia buton izvestia site logo3 logo site s LogoProekt PPP4Broadband LogoStudPraktiki

 

 

 

Проф. дтн инж. Райчо Иларионов - Ректор 

Tехнически университет - Габрово е водеща институция за подготовка на висококвалифицирани кадри и провеждане на научни изследвания, отговарящи на европейските стандарти.

Създаден през 1964 година, днес Технически университет-Габрово е модерен европейски университет в обучението по модерни специалности в областта на техниката, технологиите, икономиката, социалната сфера и администрацията. Високото научно ниво, съвместната дейност с бизнеса и високо квалифицираният академичен състав го правят предпочитано учебно заведение. Неговите учебни планове и програми са съобразени със съвременните пазарни условия и изискванията на бизнеса за подготовка на висококвалифицирани специалисти. ТУ-Габрово е акредитиран от Национална агенция по оценяване и акредитация НАОА, Международното сдружение по инженерна педагогика IGIPи от Европейската професионална  асоциация за инженери FEANI. В него е изградена Система за управление на качеството и е сертифициран по стандарт ISO9001:2000 и ISO9001:2008 от DQSGmbHи IQNet. Обучението в Технически университет – Габрово е предизвикателство за младите хора. ТУ-Габрово с право се гордее със своите възпитаници, успешно реализирали се в страната и в чужбина и допринасящи с професионалната си компетентност за развитието на съвременната наука и практика.

founders2