График за явяване на изпити по дисциплините от ЛЕТЕН семестър на трети курс за учебната 2018-2019 год.

График за явяване на изпити по дисциплините от ЛЕТЕН семестър на трети курс за учебната 2018-2019 год.

 

спец. Машиностроене и Автомобилно машиностроене
1. Оптимизация на технологични процеси - 16 и 20.04.2019 г. д-р Ст. Стойчевзала 1305, поправителна сесия- 30.04.2019 г.
2. Програмиране и настройка на машини с ЦПУ - 19.04.2019 г. доц. Й. Митев зала 1305, поправителна сесия- 09.05.2019 г.
3. CAD/CAM системи в машиностроенето - 24.04 и 02.05.2019 г. доц. Б. Стойчев зала 1206, поправителна сесия- 04.05.2019 г.
4. Техническа безопасност т.о. - 02.05.2019 г. доц. П. Петров зала 1309

 

спец. Компютърни системи и технологии
1. Асемблиране на компютърна техника - 13.04 и 03.05.2019 г. д-р М. Славов зала 1402, поправителна сесия- 10.05.2019 г.
2. Компютърни интернет комуникации - 18.04.2019 г. – от 10 часа доц. Д. Генков зала 1303, поправителна сесия-
3. Сигнално-охранителна техника - 22.04.2019 г. доц. И. Неделчев зала 1404 инж. В. Хинов, поправителна сесия- 30.04.2019 г.
4. Иновации и инвестиции в КСТ - т.о 02.05.2019 г. д-р М. Жилевска, зала 1404

 

спец. Електротехника
1. Приложни CAD системи в електротехниката - 25.04.2019 г. доц. В. Кукенска зала 1404, поправителна сесия- 09.05.2019 г.
2. Сигнално-охранителна техника - 22.04.2019 г. доц. И. Неделчев зала 1404 инж. В. Хинов, поправителна сесия- 30.04.2019 г.
3. Експлоатация и ремонт на ел.машини и апарати - 20 и 24.04.2019 г. д-р М. Дочев зала 1207, поправителна сесия- 02.05.2019 г.
4. Техническа безопасност т.о - 02.05.2019 г. доц. П. Петров зала 1309

 

Денят, преди първата изпитна дата по съответната дисциплина е ден за консултации.

Забележка : Начало на изпитите - 9 ч. / за дисциплини, за които не е уточнено/