На 21.03.2019 г. в ТК - Ловеч се проведе национално състезание по „Компютърни мрежи“ – Ловеч 2019. Състезанието се провежда с цел да се мотивират учениците за професионална реализация  по изучаваната професия в областта на компютърните мрежи, системи и технологии.


Директора на колежа доц. д-р инж. Пенчо Пенчев откри състезанието и пожела успешна работа на участниците.


Участваха 5 отбора. След оспорвана състезателна част, на базата на резултатите от писмения тест и изпълнението на практическите задачи, бяха определени победителите. Първо място бе спечелено от отбора на ПГЕХТ „Проф.А. Златаров“ – Плевен, второ – от отбора на ПГМЕТ – гр. Пазарджик  и трето – от отбора на ПГМЕТ – гр.Стара Загора.