Семинар и презентация на фирма „Сенсата технолоджис“.

 

В Техническия колеж на 21.03.2019 г. се проведе семинар  и презентация пред студенти и преподаватели на фирма „Сенсата технолоджис“. Фирмата е производител и доставчик на високотемпературни сензори за автомобилната промишленост.
Дружеството е част от международния холдинг „Sensata Technologies“ – глобална производствено-технологична компания с предмет на дейност разработка, производство и продажба на сензори и системи за контрол. Техническите решения, които фирмата предлага, намират широко приложение в автомобилната, самолетостроителната, корабостроителната, военната, тежкотоварната, телекомуникационната индустрия и др. Компанията разполага с производствени и бизнес центрове в 11 държави на 4 континента. Производствени филиали за разположени в Мексико, Китай, Корея, Малайзия, Полша, Ирландия и България. Бизнес центровете се намират в САЩ, Бразилия, Белгия, Холандия, България, Япония и Китай. България е най-голямата локация на „Сенсата“ в Европа. В България компанията има два завода за производство на автомобилни сензори – в Ботевград и близо до Пловдив, както и бизнес център и тестова лаборатория в София.
Инж. Пламен Герганов, директор Производство, направи обстойна презентация и представи фирмения профил, технологичните особености и оборудване на производствените мощности на фирмата, както и възможностите пред студентите за работа в техническите звена на фирмата.