Обществени поръчки

Технически Университет Габрово обявява процедура - пряко договаряне: "Доставка на вода и предоставяне на ВиК услуги на Технически колеж - Ловеч"


27.02.2019г. Връзка към АОП

27.02.2019г. Решение